Skip to main content

סגנית נשיא לפיתוח משאבים, ד"ר שרון גולדמן

תמונה
Sharon Goldman
Sharon Goldman

ד"ר שרון גולדמן עובדת עם חוקרים, אנשי אקדמיה ומנהלים בכירים בתעשייה בישראל במטרה להקים פרויקטים גלובליים התומכים ברעיון "אומת הסטארט-אפ" הישראלית.

היא משתפת פעולה עם עמיתיה מאוניברסיטת בר-אילן באירופה, אמריקה וישראל כדי להבטיח שלמדענים ואנשי אקדמיה מובילים יהיו המשאבים הדרושים להם לשם בנייה וחיזוק של מעמדה הייחודי של ישראל כדמוקרטיה יהודית. 

לד"ר  גולדמן תואר שלישי במדע המדינה מאוניברסיטת ייל, ארצות הברית. לפני שהתמנתה לתפקיד סגנית נשיא האוניברסיטה לפיתוח משאבים, ניהלה ד"ר גולדמן את התוכנית ללימודי אמריקה-ישראל במרכז האקדמי שלם בירושלים, שם לימדה גם קורס בנושא המדיניות והפוליטיקה ביחסי ארצות הברית וישראל. 

לפני שעלתה לישראל ב-2018, כיהנה ד"ר גולדמן בתפקידים שונים בשדולת איפא"ק (America Israel Public Affairs committee), ביניהם סגנית מנהל האזור הצפון-מזרחי בשדולה ודירקטורית פוליטית אזורית. 

כדוברת וכותבת העוסקת בנושאים כגון ציונות והקהילה היהודית בארצות הברית, ד"ר גולדמן  taught in for the Tikvah Fundפרסמה מאמרי דעה ב- Commentary, The Times of Israelוב-The Forward. 

 

סגנית הנשיא לפיתוח משאבים ד"ר שרון גולדמן