Skip to main content

ראש היחידה ללימודים בין-תחומיים, פרופ' גיל דיזנדרוק

תמונה
Prof. Gil Diesendruck
פרופ' גיל דיזנדרוק

היחידה ללימודים בין-תחומיים ייחודית בנוף האוניברסיטאי בישראל. היא מתקיימת כיחידה אוטונומית לחלוטין, ולא כחיבור בין מחלקות או פקולטות שונות.

התוכניות ביחידה מכשירות את הסטודנטים לריבוי פרספקטיבות, לפתיחות לצורות חשיבה שונות ומעניקה להם כלים פרשניים. בכך, מאמצת היחידה את התפיסה העכשווית שעל מנת לחקור כל תופעה, נכון להתבונן בה מריבוי זוויות.  
 

כראש היחידה ללימודים בין-תחומיים, פרופ' דיזנדרוק אחראי לניהול האקדמי של שש התוכניות המרכיבות את היחידה: התוכנית לפרשנות ותרבות, התוכנית ללימודי מגדר, התוכנית למדע טכנולוגיה וחברה, התוכנית לניהול ויישוב סכסוכים ומשא ומתן, התוכנית למדעי המוח (תואר ראשון) והתוכנית לחקר המוח (תארים מתקדמים). כל התוכניות, להוציא התוכנית למדעי המוח, הן לתארים מתקדמים בלבד. פרופ' גיל דיזנדרוק פועל לקידום מעמדה של היחידה באוניברסיטה ולפיתוח הרעיון הבין-תחומי.

פרופ' דיזנדרוק הצטרף ב-1998 לסגל המחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בר-אילן, ומאז 2004 הוא מנהל את המעבדה להתפתחות שפה וחשיבה במרכז גונדה לחקר המוח. מ-2014 הוא פרופסור מן המניין במחלקה.

לפרופ' דיזנדרוק תואר דוקטור בפסיכולוגיה התפתחותית מאוניברסיטת מישיגן. את הפוסט-דוקטורט עשה באוניברסיטת אריזונה. לתואר הראשון בפסיכולוגיה וכלכלה למד באוניברסיטה העברית. תחום התמחותו הוא התפתחות הקוגניציה החברתית, ומחקריו עוסקים בשאלות כגון מקורות הגזענות, התפתחות המוסר, ורכישת נורמות תרבותיות.

פרופ' דיזנדרוק זכה במענקי מחקר רבים. הוא פרסם יותר מ-70 מאמרים בכתבי עת מובילים בתחום, והוא כיהן ומכהן כעורך משנה בכתבי עת מרכזיים בפסיכולוגיה התפתחותית.

 

דקן היחידה ללימודים בין תחומיים פרופ' גיל דיזנדרוק