תקנוני הסנט

תוכן עניינים

 

 

 

1.

תקנון הסנט

2.

תקנון מינויים, קביעות והעלאות בדרגה לסגל הבכיר

3.

הנחיות הסנט בענייני מינויים, קביעות, העלאה בדרגה וועדות מקצועיות

4.

תקנון מינויים, קביעות והעלאות בדרגה למסלול הנלווה

5.

תקנון מינויים לרופאים במסלולים לקלינאים בפקולטה לרפואה

6.

תקנון מינויים, קביעות והעלאות בדרגה למסלול תורני-ייחודי במכון הגבוה לתורה

7.

תקנון מינויים לסגל הזוטר

8.

תקנון שבתון וחופשה ללא תשלום

9.

תקנון מכונים ומרכזים למחקר

10.

תקנון קתדראות

11.

תקנון הסנט לעבודה נוספת של חברי הסגל האקדמי

12.

תקנון הלימודים של בית הספר ללימודים מתקדמים

13.

תקנון ועדת הסטטוס

14.

תקנון משמעת לתלמידי האוניברסיטה

15.

תקנון לפעילות ציבורית ופוליטית