ועדות מטעם הסנט

לשנה"ל תשע"ט

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לשכת הרקטור

טבת תשע"ט

(ינואר 2019)

 


1)       מליאת הסנט   3

2)       הוועדה המרכזת  3

ועדות תכניות ומינויים   4

3)       ועדת תכניות ומינויים של הפקולטה למדעי היהדות  4

4)       ועדת תכניות ומינויים של הפקולטה למדעי הרוח  4

5)       ועדת תכניות ומינויים של הפקולטה למדעי החברה  5

6)       ועדת תכניות ומינויים של הפקולטה למדעים מדויקים   5

7)       ועדת תכניות ומינויים של הפקולטה להנדסה  5

8)       ועדת תכניות ומינויים של הפקולטה למדעי החיים   6

9)       ועדת תכניות ומינויים של הפקולטה למשפטים   6

10)     ועדת תכניות ומינויים של הפקולטה לרפואה  6

11)     ועדה להרכב ועדות  6

12)     ועדה לאישורי שבתון וחופשה ללא תשלום   7

13)     ועדת מינויים   7

14)     ועדת ערעורים לוועדת המינויים   7

15)     ועדה למסלול נלווה  8

16)     ועדת הוראה  9

17)     ועדת קבלה לתואר ראשון 9

18)     ועדת הקבע האקדמית של ביה"ס ללימודים מתקדמים   10

19)     ועדת סטטוס   10

20)     ועדת מלגות ופרסים לתואר ראשון 11

21)     ועדת משמעת לסטודנטים   11

22)     ועדת ערעורים לוועדת משמעת לסטודנטים   12

23)     ועדה ללימודים בין-תחומיים   12

24)     ועדה לקידום מחקר בסיסי ויישומי 13

25)     ועדת אתיקה  13

26)     ועדת ספרייה  14

27)     ועדה להוצאת ספרים   14

28)     ועדה לאופיה של האוניברסיטה  15

29)     מליאת בית הדין למשמעת לסגל אקדמי 15

30)     הרכב ועדת הערעורים של בית הדין למשמעת לסגל אקדמי 15

31)     ועדה לתיאום למכללות אזוריות ולמכינות קדם אקדמיות  16

32)     ועדה לתערוכות  16

33)     ועדת תקנונים   16

34)     ועדה לעבודה נוספת  17

35)     ועדת ערעורים לוועדה לעבודה נוספת  17

 


1)            מליאת הסנט

 

חברים נבחרים:

60 פרופסורים מן המניין במשרה מלאה

בעלי קביעות ומינוי במסלול הרגיל

 

 

 

חברים בתוקף תפקידם:

רקטור האוניברסיטה

- פרופ' מרים פאוסט – יו"ר

 

נשיא האוניברסיטה

- פרופ' אריה צבן

 

סגן הרקטור

- פרופ' אמנון אלבק

 

סגן נשיא למחקר

- פרופ' שולמית מיכאלי

 

דקני הפקולטות

 

 

 

 

משתתפים בתוקף תפקידם:

דקן הסטודנטים

- פרופ' אריה רייך

 

נציג הפרופסורים החברים

- פרופ' סיריל כהן

 

נציגת המרצים הבכירים

- פרופ' מילנה מורגנשטרן

 

נציג המרצים

- ט.נ.

 

 

 

משקיפים:

יו"ר ארגון הסגל הבכיר

- פרופ' יצחק מסתאי

 

יו"ר ארגון הסגל הזוטר

- ד"ר ירון יהושע

 

יו"ר אגודת הסטודנטים

 

 

 

 

 

סגנית מינהלית לרקטור

- גב' פנינה אגסי

 

המזכיר האקדמי

- ד"ר רחל לוי-דרומר

 

 

2)            הוועדה המרכזת

 

יו"ר:

רקטור האוניברסיטה

- פרופ' מרים פאוסט

 

 

 

חברים:

נשיא האוניברסיטה

- פרופ' אריה צבן

 

סגן הרקטור

- פרופ' אמנון אלבק

 

דקן הפקולטה למדעי היהדות

- פרופ' ירון הראל

 

דקן הפקולטה למדעי הרוח

- פרופ' אליעזר שלוסברג

 

דקן הפקולטה למדעי החברה

- פרופ' יוסף דויטש

 

דקן הפקולטה למדעים מדויקים

- פרופ' ריצ'רד ברקוביץ

 

דקן הפקולטה להנדסה

- פרופ' אפרים זהבי

 

דקן הפקולטה למדעי החיים

- פרופ' דורון גינזברג

 

דקן הפקולטה למשפטים

- פרופ' אורן פרז

 

דקן הפקולטה לרפואה

- פרופ' קרל סקורצקי

 

מדעי היהדות

- פרופ' יוסף עופר

 

מדעי היהדות

- פרופ' שמואל פיינר

 

מדעי הרוח

- פרופ' אלדעה ויצמן

 

מדעי הרוח

- פרופ' נועה אהרוני

 

מדעי החברה

- פרופ' שרה וסטרייך

 

מדעי החברה

- פרופ' אהרון ולר

 

מדעים מדויקים

- פרופ' יורם לוזון

 

מדעים מדויקים

- פרופ' נדב שנרב

 

מדעי החיים

- פרופ' רון אונגר

 

מדעי החיים

- פרופ' רונית שריד

 

משפטים

- פרופ' אריאל בנדור

 

רפואה

- פרופ' מרי רודולף

 

 

 

 

סגנית מינהלית לרקטור

- גב' פנינה אגסי

 

המזכיר האקדמי

- ד"ר רחל לוי-דרומר

 

מרכזת הוועדה

- גב' שרי גוטמן, לשכת הרקטור


 

ועדות תכניות ומינויים

 

 

3)            ועדת תכניות ומינויים של הפקולטה למדעי היהדות

 

יו"ר:

דקן הפקולטה למדעי היהדות – פרופ' ירון הראל

 

 

חברים:

פרופ' מיכאל אביעוז – רמ"ח תנ"ך, פרופ' דניאל אברמס, פרופ' משה אורפלי, פרופ' ג'ודי באומל-שוורץ, ד"ר אלעד בן-דרור – רמ"ח לימודי המזה"ת, פרופ' חנוך בן-פזי – רמ"ח מחשבת ישראל, פרופ' אהרן גימאני, פרופ' דוד הנשקה, פרופ' בועז זיסו, פרופ' אליעזר טאובר, פרופ' רומן כצמן, פרופ' זהר לבנת, פרופ' אהרן מאיר, פרופ' לייב מוסקוביץ, פרופ' חיים מיליקובסקי, פרופ' דוד מלכיאל, פרופ' צבי מרק, פרופ' יוסף עופר, ד"ר אהרן עמית – רמ"ח תלמוד, פרופ' זהר עמר, פרופ' אליהו עסיס, פרופ' שמואל פיינר, פרופ' עמוס פריש, פרופ' רלה קושלבסקי, פרופ' קימי קפלן – רמ"ח תולדות ישראל ויהדות זמננו, פרופ' אייל רגב – ראש ביה"ס ללימודי יסוד, פרופ' איליה רודוב – רמ"ח אמנות יהודית, פרופ' לילך רוזנברג – רמ"ח לימודי א"י וארכיאולוגיה, פרופ' מיכאל ריז'יק – רמ"ח לשון עברית, ד"ר רויטל רפאל-ויונטה – רמ"ח ספרות עם ישראל, פרופ' דב שוורץ, פרופ' יהושע שוורץ, פרופ' דן שפירא, פרופ' עדיאל שרמר.

 

 

 

ראש מינהל הפקולטה – גב' מיה יונתי – מרכזת הוועדה

 

 

 

4)            ועדת תכניות ומינויים של הפקולטה למדעי הרוח

 

יו"ר:

דקן הפקולטה למדעי הרוח – פרופ' אליעזר שלוסברג

 

 

חברים:

ד"ר דורון אברהם – רמ"ח היסטוריה כללית, פרופ' איתן אגמון, פרופ' נועה אהרוני – רמ"ח מדעי המידע , ד"ר מיכל בן חורין – מ"מ רמ"ח ספרות משווה, פרופ' יהודית בר אילן, פרופ' שפרה ברוכסון-ארביב, ד"ר דורית גוטספלד – מ"מ רמ"ח ערבית, ד"ר קרן גולדפרד – ראש היחידה לאנגלית שפה זרה, ד"ר דניאלה גורביץ – ראש התוכנית לב.א רב תחומי, ד"ר אבי גלבוע – רמ"ח מוזיקה, ד"ר גבי גנון – רמ"ח בלשנות וספרות אנגלית, פרופ' גבריאל דנציג – רמ"ח לימודים קלאסיים, פרופ' רחל ויסברוד – רמ"ח תרגום וחקר התרגום, פרופ' אלדעה ויצמן, פרופ' נועם זוהר, פרופ' צבי לנגרמן, פרופ' רינה לפידוס, פרופ' גרי מול – רמ"ח תרבות צרפת, פרופ' ג'פרי פרל, פרופ' וויליאם קולברנר, פרופ' סוזן רוטשטיין, פרופ' דב שוורץ – רמ"ח פילוסופיה כללית

 

 

 

ראש מינהל הפקולטה – מר אפרים זינגר

מרכזת הוועדה – גב' ציפי אליצור

 


 

5)            ועדת תכניות ומינויים של הפקולטה למדעי החברה

 

יו"ר:

דקן הפקולטה למדעי החברה – פרופ' יוסף דויטש

 

 

חברים:

פרופ' ליאת איילון, פרופ' גיל אפשטיין, פרופ' נחמי באום – ראש ביה"ס לעבודה סוציאלית, פרופ' נירית באומינגר, פרופ' אייל בהרד – רמ"ח כלכלה, פרופ' אהוד בודנר – ראש החוג המשולב למדעי החברה, פרופ' שלום (סטיב) ברנר, פרופ' רוני גבע – רמ"ח פסיכולוגיה, פרופ' רמי גינת – רמ"ח מדעי המדינה, פרופ' איוה גלבוע-שכטמן, פרופ' יוסף גליקסון – רמ"ח קרימינולוגיה, פרופ' גיל דיזנדרוק, פרופ' רחל דקל, פרופ' אברהם וייס, פרופ' אהרון ולר, פרופ' שרה וסטרייך, פרופ' אליהו וקיל, פרופ' אורית טאובמן בן-ארי, פרופ' יעקב יבלון – ראש ביה"ס לחינוך, ד"ר איל יניב – ראש ביה"ס למינהל עסקים, פרופ' אשר כהן – ראש ביה"ס לתקשורת, פרופ' יוסי כץ, פרופ' בני לאוטרבך, פרופ' מיכל לבידור, פרופ' דניאל לוי, פרופ' עופר ליברמן, פרופ' איתמר לנסקי – רמ"ח גיאוגרפיה וסביבה, פרופ' נירה משעל, פרופ' משה ספירו-הלוי, פרופ' מרים פאוסט, פרופ' יונתן פאקס, פרופ' הלל פריש, פרופ' אפרים קארש, פרופ' ליאת קוליק, פרופ' קוגן קונסטנטין – רמ"ח ניהול, פרופ' עופרה קורת, פרופ' יונתן רבינוביץ', פרופ' שלמה רומי, פרופ' לריסה רמניק – רמ"ח סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, פרופ' אשכול רפאלי, פרופ' חן שכטר.

 

 

 

ראש מינהל הפקולטה – מר שמואל עמרני – מרכז הוועדה

 

 

6)            ועדת תכניות ומינויים של הפקולטה למדעים מדויקים

 

יו"ר:

דקן הפקולטה למדעים מדויקים – פרופ' ריצ'רד ברקוביץ'

 

 

חברים:

פרופ' יונתן אומן – רמ"ח מדעי המחשב, פרופ' דורון אורבך, פרופ' אמנון אלבק, פרופ' עמיהוד אמיר, פרופ' אלי ברקאי, פרופ' יובל גרעיני, פרופ' עדו דגן, פרופ' אמיר הרצברג, פרופ' עוזי וישנה, פרופ' חיים טייטלבאום, פרופ' ראובן כהן – רמ"ח מתמטיקה, פרופ' מיכאל כץ, פרופ' יורם לוזון, פרופ' משה לוינשטיין, פרופ' יהודה לינדל, פרופ' ז'אן-פול ללוש, פרופ' אנדריי לרנר, פרופ' דן מאיור, פרופ' יצחק מסתאי, פרופ' סטוארט מרגוליס, פרופ' נתן נתניהו, פרופ' בוריס סולומיאק, פרופ' חנוך סנדרוביץ' – רמ"ח כימיה, פרופ' חיים סוקניק, פרופ' רון עדין, פרופ' אלי פורת, פרופ' בלהה פישר, פרופ' דורון פלד, פרופ' בנימין פנקס, פרופ' אביעד פרידמן, פרופ' אריה צבן,  פרופ' בוריס קוניאבסקי, פרופ' משה קופל, פרופ' ליאור קליין – רמ"ח פיזיקה, פרופ' שמואל קליין, פרופ' גל קמינקא, פרופ' עדו קנטר, פרופ' דוד קסלר, פרופ' שרית קראוס, פרופ' ליעם רודיטי, פרופ' יובל רויכמן, פרופ' אפרת שמשוני, פרופ' נדב שנרב, פרופ' בוריס שפירא.

 

 

 

ראש מינהל הפקולטה – מר ישראל ברגר – מרכז הוועדה

 

 

7)            ועדת תכניות ומינויים של הפקולטה להנדסה

 

יו"ר:

דקן הפקולטה להנדסה – פרופ' אפרים זהבי

 

 

חברים:

פרופ' שרגא ברוס, פרופ' יעקב גולדברגר, פרופ' שרון גנות, פרופ' אריה וייס, פרופ' שמואל וימר, פרופ' זאב זלבסקי, פרופ' כרמית חזאי, פרופ' גור יערי, פרופ' אמיר לשם, פרופ' רחלה פופובצר, פרופ' דרור פיקסלר, פרופ' אלכס פיש, פרופ' אבי צדוק, פרופ' יוסי קלר, פרופ' אורית שפי.

 

 

 

ראש מינהל הפקולטה – גב' דינה ימיני

מרכזת הוועדה – הילה נפתלי

 


 

8)            ועדת תכניות ומינויים של הפקולטה למדעי החיים

 

יו"ר:

דקן הפקולטה למדעי החיים – פרופ' דורון גינזברג

 

 

חברים:

פרופ' רון אונגר, פרופ' אהוד בנין, פרופ' חיה ברודי, פרופ' רון גולדשטיין, פרופ' גל ידיד, פרופ' סיריל כהן, פרופ' שולמית מיכאלי, פרופ' רמית מר, פרופ' אורי ניר, פרופ' ירון שב-טל, פרופ' רונית שריד.

 

 

 

ראש מינהל הפקולטה – מר ערן גלעדי

 

מרכזת הוועדה – גב' עופרה ישראלי

 

 

9)            ועדת תכניות ומינויים של הפקולטה למשפטים

 

יו"ר:

דקן הפקולטה למשפטים – פרופ' אורן פרז

 

 

חברים:

פרופ' עדי אייל, פרופ' מיכל אלברשטיין, פרופ' אריאל בנדור, פרופ' אברהם בל, פרופ' יצחק ברנד, פרופ' צילי דגן, פרופ' דוד האן, פרופ' רות הלפרין-קדרי, ד"ר יעקב חבה, פרופ' יאיר לורברבוים, פרופ' שחר ליפשיץ, פרופ' גדעון ספיר, פרופ' יעקב נוסים, פרופ' יובל פלדמן, פרופ' ניר קידר, פרופ' עמיחי רדזינר, פרופ' אריה רייך, פרופ' ידידיה שטרן, פרופ' בנימין שמואלי.

 

 

 

ראש מינהל הפקולטהעו"ד מרב גבעון – מרכזת הוועדה

 

 

10)        ועדת תכניות ומינויים של הפקולטה לרפואה

 

יו"ר:

דקן הפקולטה לרפואה – פרופ' קרל סקורצקי

 

 

חברים:

פרופ' עופר אמיר, פרופ' אמנון הראל, פרופ' דני גליקמן, פרופ' גו'ני יונס, פרופ' ציפורה פליק זכאי, פרופ' ז'אן סוסטיאל, פרופ' מרי רודולף, פרופ' אריק שינוול.

 

 

 

ראש מינהל הפקולטה – מר נועם דוד רשלבך – מרכז הוועדה

 

 

11)        ועדה להרכב ועדות

 

יו"ר:

רקטור האוניברסיטה

- פרופ' מרים פאוסט

 

 

 

חברים:

סגן הרקטור

- פרופ' אמנון אלבק

 

דקן הפקולטה למדעי היהדות

- פרופ' ירון הראל

 

דקן הפקולטה למדעי הרוח

- פרופ' אליעזר שלוסברג

 

דקן הפקולטה למדעי החברה

- פרופ' יוסף דויטש

 

דקן הפקולטה למדעים מדויקים

- פרופ' ריצ'רד ברקוביץ

 

דקן הפקולטה להנדסה

- פרופ' אפרים זהבי

 

דקן הפקולטה למדעי החיים

- פרופ' דורון גינזברג

 

דקן הפקולטה למשפטים

- פרופ' אורן פרז

 

דקן הפקולטה לרפואה

- פרופ' קרל סקורצקי

 

 

 

 

סגנית מינהלית לרקטור

- גבי פנינה אגסי – מרכזת הוועדה

 


 

12)        ועדה לאישורי שבתון וחופשה ללא תשלום

 

יו"ר:

רקטור האוניברסיטה

- פרופ' מרים פאוסט

 

 

 

חברים:

סגן הרקטור

- פרופ' אמנון אלבק

 

דקן הפקולטה למדעי היהדות

- פרופ' ירון הראל

 

דקן הפקולטה למדעי הרוח

- פרופ' אליעזר שלוסברג

 

דקן הפקולטה למדעי החברה

- פרופ' יוסף דויטש

 

דקן הפקולטה למדעים מדויקים

- פרופ' ריצ'רד ברקוביץ

 

דקן הפקולטה להנדסה

- פרופ' אפרים זהבי

 

דקן הפקולטה למדעי החיים

- פרופ' דורון גינזברג

 

דקן הפקולטה למשפטים

- פרופ' אורן פרז

 

דקן הפקולטה לרפואה

- פרופ' קרל סקורצקי

 

 

 

 

סגנית מינהלית לרקטור

- גבי פנינה אגסי – מרכזת הוועדה

 

 

13)        ועדת מינויים

 

יו"ר:

רקטור האוניברסיטה

- פרופ' מרים פאוסט

 

 

 

חברים:

הפקולטה למדעי היהדות

- פרופ' עמוס פריש

 

הפקולטה למדעי היהדות

- פרופ' יהושע שוורץ

 

מ"מ הפקולטה למדעי היהדות

- פרופ' זוהר לבנת

 

מ"מ הפקולטה למדעי היהדות

- פרופ' יוסף עופר

 

הפקולטה למדעי הרוח

- פרופ' אברהם פאוסט

 

מ"מ הפקולטה למדעי הרוח

- פרופ' ויליאם קולברנר

 

הפקולטה למדעי החברה

- פרופ' שרה וסטרייך

 

הפקולטה למדעי החברה

- פרופ' ליאת קוליק

 

מ"מ הפקולטה למדעי החברה

- פרופ' איוה גלבוע-שכטמן

 

מ"מ הפקולטה למדעי החברה

- פרופ' חן שכטר

 

הפקולטה למדעים מדויקים

- פרופ' עוזי וישנה

 

הפקולטה למדעים מדויקים

- פרופ' אביעד פרידמן

 

מ"מ הפקולטה למדעים מדויקים

- פרופ' דן-תומס מאיור

 

מ"מ הפקולטה למדעים מדויקים

- פרופ' אלי פורת

 

הפקולטה למדעי החיים

- פרופ' ירון שב-טל

 

מ"מ הפקולטה למדעי החיים

- פרופ' רמית מר

 

הפקולטה למשפטים

- פרופ' מיכל אלברשטיין

 

מ"מ הפקולטה למשפטים

- פרופ' צילה דגן

 

הפקולטה להנדסה

- פרופ' זאב זלבסקי

 

מ"מ הפקולטה להנדסה

- פרופ' אורית שפי

 

הפקולטה לרפואה

- פרופ' אמנון הראל

 

מ"מ הפקולטה לרפואה

- פרופ' יצחק חביב

 

בין-תחומי *

- פרופ' נוח עפרון

 

מ"מ בין-תחומי *

- פרופ' זאב (אד) שטרן

 

 

 

 

סגנית מינהלית לרקטור

- גב' פנינה אגסי

 

מרכזת הוועדה

- גב' ריקי כהן, לשכת הרקטור

 

 

 

* נציגים לדיון רק בתיקים של הבין-תחומי

 


 

14)         ועדת ערעורים לוועדת המינויים

 

יו"ר:

רקטור האוניברסיטה

- פרופ' מרים פאוסט

 

 

 

חברים:

הפקולטה למדעי היהדות

- פרופ' רלה קושלבסקי

 

מ"מ הפקולטה למדעי היהדות

- פרופ' עדיאל שרמר

 

הפקולטה למדעי הרוח

- פרופ' רינה לפידוס

 

מ"מ הפקולטה למדעי הרוח

- פרופ' סוזן רוטשטיין

 

הפקולטה למדעי החברה

- פרופ' דניאל לוי

 

מ"מ הפקולטה למדעי החברה

- פרופ' נירית באומינגר

 

מ"מ נוסף הפקולטה למדעי החברה

- פרופ' יונתן רבינוביץ

 

הפקולטה למדעים מדויקים

- פרופ' אפרת שמשוני

 

מ"מ הפקולטה למדעים מדויקים

- פרופ' יובל רויכמן

 

הפקולטה למדעי החיים

- פרופ' רון אונגר

 

מ"מ הפקולטה למדעי החיים

- פרופ' רונית שריד

 

הפקולטה למשפטים

- פרופ' יובל פלדמן

 

מ"מ הפקולטה למשפטים

- פרופ' שחר ליפשיץ

 

הפקולטה להנדסה

- פרופ' אמיר לשם

 

מ"מ הפקולטה להנדסה

- פרופ' אלכס פיש

 

הפקולטה לרפואה

- פרופ' יעקב בורנשטיין

 

מ"מ הפקולטה לרפואה

- פרופ' ציפורה פאליק-זכאי

 

 

 

 

סגנית מינהלית לרקטור

- גב' פנינה אגסי

 

 

15)        ועדה למסלול נלווה

 

יו"ר:

פרופ' יוסף גליקסון

- קרימינולוגיה

 

 

 

חברים:

פרופ' בטי אוליברו

- מוזיקה

 

ד"ר איתי און

- רפואה

 

פרופ' רון אונגר

- מדעי החיים

 

פרופ' דוד האן

- משפטים

 

ד"ר מרצלה שולאק

- בלשנות וספרות אנגלית

 

פרופ' אורית שפי

- הנדסה

 

פרופ' עדיאל שרמר

- תולדות ישראל ויהדות זמננו

 

 

 

 

דקן הפקולטה הרלוונטי

 

 


 

16)        ועדת הוראה

 

יו"ר:

רקטור האוניברסיטה

- פרופ' מרים פאוסט

 

 

 

סיו"ר:

סגן הרקטור

- פרופ' אמנון אלבק

 

 

 

חברים:

ד"ר אורלי אבני

- רפואה

 

ד"ר רות בן-ישר

- כלכלה

 

פרופ' יהושע ברמן

- תנ"ך

 

פרופ' יצחק ברנד

- משפטים

 

פרופ' יובל דולב

- פילוסופיה

 

פרופ' תמר יובן-גרשון

- מדעי החיים

 

פרופ' גליה ינושבסקי

- תרבות צרפת

 

פרופ' רומן כצמן

- ספרות עם ישראל

 

פרופ' רוני מירון הכט

- פרשנות ותרבות

 

ד"ר מרים מרקוביץ-ביטון

- משפטים

 

פרופ' אסף פאר

- פיזיקה

 

פרופ' אבינועם צדוק

- הנדסה

 

פרופ' שמואל קליין

- מדעי המחשב

 

פרופ' טובה רוזנבלום

- ניהול

 

פרופ' חן שכטר

- חינוך

 

 

 

 

המזכיר האקדמי

- ד"ר רחל לוי-דרומר

 

ראש לשכת סגן הרקטור

- גב' יפעת חן - מרכזת הוועדה

 

 

17)        ועדת קבלה לתואר ראשון

 

יו"ר:

סגן הרקטור

- פרופ' אמנון אלבק

 

 

 

חברים:

ראש המחלקה הרלוונטית

 

 

ראש מדור קבלת תלמידים

- גב' קציעה לוי – מרכזת הוועדה

 


 

18)        ועדת הקבע האקדמית של ביה"ס ללימודים מתקדמים

 

דקן:

פרופ' אריאל בנדור

- משפטים

 

 

 

סגן דקן:

פרופ' בלהה פישר

- כימיה

 

 

 

חברים:

פרופ' אמנון אלבק

- סגן הרקטור

 

 

 

 

פרופ' עדי אייל

- משפטים

 

פרופ' ליאור אפלבום

- מדעי החיים

 

פרופ' שי בן-ארויה

- מדעי החיים

 

פרופ' שרגא ברוס

- הנדסה

 

פרופ' איוה גלבוע-שכטמן

- פסיכולוגיה

 

פרופ' אלדעה ויצמן

- יו"ר הוועדה ללימודים בין-תחומיים

 

פרופ' ארי זיבוטפסקי

- מדעי המוח

 

פרופ' יהונתן יעקבס

- תנ"ך

 

פרופ' יוסף כץ

- גיאוגרפיה וסביבה

 

פרופ' רינה לפידוס

- ספרות משווה

 

פרופ' נירה משעל

- חינוך

 

פרופ' גלית נהרי

- קרימינולוגיה

 

פרופ' דוד סרנה

- מדעי המחשב

 

פרופ' ציפורה פליק-זכאי

- רפואה

 

פרופ' עמנואל פרידהיים

- תולדות ישראל ויהדות זמננו

 

פרופ' עמרי קורן

- רפואה

 

פרופ' סוזן רוטשטיין

- בלשנות וספרות אנגלית

 

פרופ' שרון רוטשטיין

- כימיה

 

פרופ' אורנה ששון-לוי

- סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

 

פרופ' אפרים תבורי *

- ניהול ויישוב סכסוכים ומו"מ

 

 

 

 

המזכיר האקדמי

- ד"ר רחל לוי-דרומר

 

 

 

* נציג הוועדה ללימודים בין-תחומיים לדיון בתיקים של הפקולטה לחברה ולמשפטים

 

 

19)        ועדת סטטוס

 

יו"ר:

פרופ' אמנון אלבק

- סגן הרקטור

 

 

 

חברים:

ראש המחלקה הרלוונטית

 

 

ראש מדור סטטוס

- גב' רבקה גרוס - מרכזת הוועדה

 


 

20)        ועדת מלגות ופרסים לתואר ראשון

 

יו"ר:

פרופ' אריה רייך

- דקן הסטודנטים

 

 

 

חברים:

ד"ר טל אבינדב

- ניהול

 

פרופ' אייל בהרד

- כלכלה

 

ד"ר זיו בורר

- משפטים

 

ד"ר גבריאלה גייר

- כלכלה

 

פרופ' יונתן גרוסמן

- תנ"ך

 

ד"ר מעיין ז'יטומירסקי-גפת

- לימודי מידע

 

פרופ' דוד זיתון

- כימיה

 

פרופ' יהונתן יעקבס

- תנ"ך

 

פרופ' ניר לב

- מתמטיקה

 

ד"ר יאיר נועם

- הנדסה

 

פרופ' רפאל פרל-טרבס

- מדעי החיים

 

 

 

 

המזכיר האקדמי

- ד"ר רחל לוי-דרומר

 

סמנכ"ל לענייני סטודנטים

- מר אריה ארזי

 

ראש מדור מלגות ופרסים

- ד"ר אורלי פרל - מרכזת הוועדה

 

נציג הסטודנטים

 

 

 

21)        ועדת משמעת לסטודנטים

 

יו"ר:

פרופ' ירמיהו דון

- מדעי החיים

 

 

 

סיו"ר:

פרופ' רומן כצמן

- ספרות עם ישראל

 

 

 

חברים:

ד"ר ג'ני ברונשטיין

- לימודי מידע

 

ד"ר מיטל גל-תנעמי

- רפואה

 

ד"ר יובל הדס

- ניהול

 

ד"ר ליסה מוריס

- לימודים קלאסיים

 

פרופ' נתן נתניהו

- מדעי המחשב

 

פרופ' רחלה פופובצר

- הנדסה

 

פרופ' בועז צבאן

- מתמטיקה

 

פרופ' נתי רונאל

- קרימינולוגיה

 

ד"ר חיים שפירא

- משפטים

 

 

 

 

דקן הסטודנטים

- פרופ' אריה רייך

 

מזכירות אקדמית

- גב' ליאת ברוק-גונן - מרכזת הוועדה

משקיף:

נציג הסטודנטים

 

 


 

22)        ועדת ערעורים לוועדת משמעת לסטודנטים

 

יו"ר:

פרופ' אהרון מאיר

- לימודי א"י וארכיאולוגיה

 

 

 

סיו"ר:

פרופ' מירה ברדה סעד

- מדעי החיים

 

 

 

חברים:

פרופ' עופר גולן

- פסיכולוגיה

 

ד"ר גבריאל דנציג

- לימודים קלאסיים

 

פרופ' רחל דקל

- עבודה סוציאלית

 

פרופ' תמר וולף-מונזון

- ספרות עם ישראל

 

פרופ' אריה וייס

- הנדסה

 

פרופ' אהרון ולר

- פסיכולוגיה

 

פרופ' דן מאיור

- כימיה

 

פרופ' גדעון ספיר

- משפטים

 

ד"ר מנחם עבודי

- ביה"ס למינהל עסקים

 

 

 

 

נציג הסטודנטים

 

 

מזכירות אקדמית

- גב' ליאת ברוק-גונן - מרכזת הוועדה

 

 

23)        ועדה ללימודים בין-תחומיים

 

יו"ר:

פרופ' אלדעה ויצמן

- תרגום וחקר התרגום

 

 

 

חברים:

סגן הרקטור

- פרופ' אמנון אלבק

 

 

 

 

דקן הפקולטה למדעי היהדות

- פרופ' ירון הראל

 

דקן הפקולטה למדעי הרוח

- פרופ' אליעזר שלוסברג

 

דקן הפקולטה למדעי החברה

- פרופ' יוסף דויטש

 

דקן הפקולטה למדעים מדויקים

- פרופ' ריצ'רד ברקוביץ

 

דקן הפקולטה להנדסה

- פרופ' אפרים זהבי

 

דקן הפקולטה למדעי החיים

- פרופ' דורון גינזברג

 

דקן הפקולטה למשפטים

- פרופ' אורן פרז

 

דקן הפקולטה לרפואה

- פרופ' קרל סקורצקי

 

ראש המרכז לחקר המוח

- פרופ' משה בר

 

ראש התכנית לניהול ויישוב סכסוכים

- פרופ' אפרים תבורי

 

ראש התכנית ללימודי מגדר

- פרופ' רבקה תובל-משיח

 

ראש התכנית למדע, טכנולוגיה וחברה

- פרופ' אורן הרמן

 

ראש התכנית למדעי המוח תואר ראשון

- ד"ר מיכל בן-שחר

 

ראש התכנית לפרשנות ותרבות

- פרופ' אד גרינשטיין

 

פרופ' מיכל אלברשטיין

- משפטים

 

פרופ' שרון גנות

- הנדסה

 

פרופ' גל ידיד

- מדעי החיים

 

פרופ' רינה לפידוס

- ספרות משווה

 

פרופ' שמואל פיינר

- תולדות ישראל ויהדות זמננו

 

פרופ' עדו קנטר

- פיזיקה

 

פרופ' יונתן ריינהולד

- מדעי המדינה

 

 

 

 

המזכיר האקדמי

- ד"ר רחל לוי-דרומר

 

מרכזת היחידה ללימודים בין-תחומיים

- גב' רונית אורי - מרכזת הוועדה

 


 

24)        ועדה לקידום מחקר בסיסי ויישומי

 

יו"ר:

רקטור האוניברסיטה

- פרופ' מרים פאוסט

 

 

 

סיו"ר:

סגן נשיא למחקר

- פרופ' שולמית מיכאלי

 

 

 

חברים:

נשיא האוניברסיטה

- פרופ' אריה צבן

 

פרו-רקטור

- פרופ' חיים טייטלבאום

 

סגן הרקטור

- פרופ' אמנון אלבק

 

דקן הפקולטה למדעי היהדות

- פרופ' ירון הראל

 

דקן הפקולטה למדעי הרוח

- פרופ' אליעזר שלוסברג

 

דקן הפקולטה למדעי החברה

- פרופ' יוסף דויטש

 

דקן הפקולטה למדעים מדויקים

- פרופ' ריצ'רד ברקוביץ

 

דקן הפקולטה להנדסה

- פרופ' אפרים זהבי

 

דקן הפקולטה למדעי החיים

- פרופ' דורון גינזברג

 

דקן הפקולטה למשפטים

- פרופ' אורן פרז

 

דקן הפקולטה לרפואה

- פרופ' קרל סקורצקי

 

ראשת היחידה ללימודים בין-תחומיים

- פרופ' אלדעה ויצמן

 

 

 

 

מנהל רשות המחקר

- ד"ר אלי אבן

 

סגנית מנהלית לרקטור

- גב' פנינה אגסי

 

המזכיר האקדמי

- ד"ר רחל לוי-דרומר

 

 

 

 

ראש לשכת סגן נשיא למחקר

- גב' חן פיארמן - מרכזת הוועדה

 

 

25)        ועדת אתיקה

 

יו"ר:

פרופ' גל ידיד

- מדעי החיים

 

 

 

חברים:

ד"ר מיכל בן-שחר

- מדעי המוח, ובלשנות וספרות אנגלית

 

ד"ר מרים בנטואיץ

- רפואה

 

פרופ' יוסף גליקסון

- קרימינולוגיה

 

פרופ' יובל דולב

- פילוסופיה

 

פרופ' גיל דיזנדרוק

- פסיכולוגיה

 

ד"ר הדר דנציג רוזנברג

- משפטים

 

ד"ר אילת דסה

- מוזיקה

 

ד"ר רות וולף

- משולב מדעי החברה

 

ד"ר צבי יוסמן

- מינהל עסקים

 

ד"ר בני מוטרו

- מדעי החיים

 

ד"ר סיגל עדן

- חינוך

 

פרופ' שמואל קליין

- מדעי המחשב

 

פרופ' יונתן רבינוביץ'

- עבודה סוציאלית

 

ד"ר דוד רייר

- סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

 

 

 

 

הרב שלמה שפר

- רב הקמפוס

 

פרופ' דוד הד

- האוניברסיטה העברית - בודק חוץ

 

מר אלון נוסבאום

- רשות המחקר - מרכז הוועדה

 


 

26)        ועדת ספרייה

 

יו"ר:

פרופ' יהודית בר אילן

- לימודי מידע

 

 

 

סיו"ר:

פרופ' יגאל לוין

- תולדות ישראל ויהדות זמננו

 

 

 

חברים:

פרופ' צילה דגן

- משפטים

 

פרופ' גור יערי

- הנדסה

 

פרופ' ראובן כהן

- מתמטיקה

 

ד"ר רון פירן

- רפואה

 

ד"ר גילה פריבור

- לימודי מידע

 

פרופ' רפאל פרל-טרבס

- מדעי החיים

 

 

 

 

מנהלת מערך הספריות והמידע

- ד"ר אולגה גולדין

 

נציגת הספריות

- גב' חנה בלומנפלד

 

 

27)        ועדה להוצאת ספרים

 

יו"ר:

פרופ' צבי מרק

- ספרות עם ישראל

 

 

 

חברים:

פרופ' יונתן גרוסמן

- תנ"ך

 

פרופ' גיל דיזנדרוק

- פסיכולוגיה

 

פרופ' אלי הולצר

- חינוך

 

פרופ' לייב מוסקוביץ'

- תלמוד ותושב"ע

 

פרופ' שלומי מועלם

- ספרות משווה

 

פרופ' יוסף עופר

- תנ"ך

 

פרופ' שמואל פיינר

- תולדות ישראל ויהדות זמננו

 

פרופ' הלל פריש

- מדעי המדינה

 

פרופ' עמיחי רדזינר

- משפטים

 

פרופ' יונתן ריינהולד

- מדעי המדינה

 

פרופ' יהושע שוורץ

- לימודי א"י וארכיאולוגיה

 

 

 

 

מנהל בית ההוצאה לאור

- ד"ר אלכס טל - מרכז הוועדה

 


 

28)        ועדה לאופיה של האוניברסיטה

 

יו"ר:

פרופ' אמנון אלבק

- סגן הרקטור

 

 

 

חברים:

ד"ר איתי און

- רפואה

 

ד"ר טובה גנזל

- מדרשה לנשים

 

פרופ' דניאלה דוויק

- לימודים קלאסיים

 

פרופ' רות הלפרין-קדרי

- משפטים

 

פרופ' אסתר עדי יפה

- חינוך

 

פרופ' חיים כהן

- מדעי החיים

 

ד"ר ניסים ליאון

- סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

 

ד"ר דורית למברגר

- פרשנות ותרבות

 

פרופ' רון עדין

- מתמטיקה

 

פרופ' אדם פרזיגר

- תולדות ישראל ויהדות זמננו

 

פרופ' משה קופל

- מדעי המחשב

 

פרופ' דוד קסלר

- פיזיקה

 

 

 

 

דקן הסטודנטים

- פרופ' אריה רייך

 

רב הקמפוס

- הרב שלמה שפר

 

יועץ בכיר לנשיא

- מר יונה טילמן – מרכז הוועדה

 

 

29)        מליאת בית הדין למשמעת לסגל אקדמי

 

אב בית דין:

פרופ' שחר ליפשיץ

- משפטים

 

 

 

סיו"ר:

פרופ' עמיהוד אמיר

- מדעי המחשב

 

 

 

פרופ' מן המניין:

פרופ' דניאל לוי

- כלכלה

 

פרופ' משה בר

- מדעי המוח

מ"מ:

פרופ' אהרון גימאני

- תולדות ישראל ויהדות זמננו

 

פרופ' אלי ברקאי

- פיזיקה

 

 

 

פרופ' חבר:

פרופ' רון וידס

- מדעי החיים

 

פרופ' שמואל רפאל

- ספרות עם ישראל

מ"מ:

פרופ' רות הלפרין-קדרי

- משפטים

 

פרופ' טוביה פרי

- פסיכולוגיה

 

 

 

מרצה בכיר:

ד"ר יהודא גלינסקי

- תלמוד

מ"מ:

ד"ר איריס בן דוד

- חינוך

 

ד"ר יעקב נוסים

- משפטים

 

 

 

מרצה:

ד"ר שי שטרן

- משפטים

מ"מ:

ד"ר יעקב יוסף

- ערבית

 

 

 

מדריך ד"ר/

עמית הוראה:

 

ד"ר חיים בורגנסקי

 

- תלמוד

מ"מ:

ד"ר דן בוכניק

- לימודי מידע

 

 

 

סגנית מנהלית לרקטור

גב' פנינה אגסי

- מרכזת מליאת בית הדין למשמעת

 

 

 

30)        הרכב ועדת הערעורים של בית הדין למשמעת לסגל אקדמי

 

חברי מליאת ביה"ד למשמעת בדרגת פרופ' מן המניין שלא ישבו בדין בערכאה הראשונה

 

 

31)        ועדת הקבע האקדמית של מערך התכניות הייעודיות

 

יו"ר:

סגן הרקטור

- פרופ' אמנון אלבק

 

 

 

חברים:

ראש מערך התכניות הייעודיות

- פרופ' גיל אפשטיין

 

דקן הפקולטה למדעי החברה

- פרופ' יוסף דויטש

 

דקן רלוונטי לתכניות הלימודים שייפתחו

 

 

 

 

 

המזכיר האקדמי

- ד"ר רחל לוי-דרומר – מרכזת הוועדה

 

 

32)        ועדה לתערוכות

 

יו"ר:

פרופ' איליה רודוב

- אומנות יהודית

 

 

 

חברים:

ד"ר נירה אלפרסון-אפיל

- לימודי א"י וארכיאולוגיה

 

פרופ' אברהם אלקיים

- מחשבת ישראל

 

פרופ' אליעזר טאובר

- לימודי המזה"ת

 

ד"ר אייל יניב

- מינהל עסקים

 

 

 

 

יו"ר ועדת ספרייה

- פרופ' יהודית בר אילן

 

מנהלת מערך הספריות והמידע

- ד"ר אולגה גולדין

 

הספרייה המרכזית

- גב' תמר וקיל - מרכזת הוועדה

 

נציגת קשרי חוץ

- גב' אורטל נחום-סיסטר – יועצת אירועים

 

 

33)        ועדת תקנונים

 

יו"ר:

פרופ' חיים טייטלבאום

- פיזיקה

 

 

 

חברים:

פרופ' שחר ליפשיץ

- משפטים

 

פרופ' אברהם פאוסט

- היסטוריה כללית

 

פרופ' עמוס פריש

- תנ"ך

 

 

 

 

המזכיר האקדמי

- ד"ר רחל לוי-דרומר – מרכזת הוועדה

 

סגנית מנהלית לרקטור

- גב' פנינה אגסי

 


 

34)        ועדה לעבודה נוספת

 

יו"ר:

סגן הרקטור

- פרופ' אמנון אלבק

 

 

 

חברים:

דקן הפקולטה למדעי היהדות

- פרופ' ירון הראל

 

דקן הפקולטה למדעי החברה

- פרופ' יוסף דויטש

 

דקן הפקולטה להנדסה

- פרופ' אפרים זהבי

 

דקן הפקולטה למשפטים

- פרופ' אורן פרז

 

 

35)        ועדת ערעורים לוועדה לעבודה נוספת

 

יו"ר:

הרקטור

- פרופ' מרים פאוסט

 

 

 

חברים:

דקן הפקולטה למדעי הרוח

- פרופ' אליעזר שלוסברג

 

דקן הפקולטה למדעים מדויקים

- פרופ' ריצ'רד ברקוביץ

 

דקן הפקולטה למדעי החיים

- פרופ' דורון גינזברג

 

דקן הפקולטה לרפואה

- פרופ' קרל סקורצקי