ועדת המשמעת    -     גזרי דין – תשס"ד

 

גזר הדין

העבירה

תאריך הדיון

פסילת הקורס + חיוב בקורס נוסף + 120 שעות עבודות שירות +

 עיכוב הזכאות לתואר בשנה

החזקת חומר אסור בבחינה

9.11.2003

פסילת הקורס + חיוב בקורס סמסטריאלי נוסף + 120 שעות עבודות שירות + עיכוב הזכאות לתואר בשנה

החזקת חומר אסור בבחינה

9.11.2003

פסילת הקורס

החזקת חומר אסור בבחינה

30.11.2003

פסילת הקורס + חיוב בקורס שנתי נוסף + 120 שעות עבודות שירות + עיכוב הזכאות לתואר בשנה

החזקת חומר אסור בבחינה

30.11.2003

120 שעות עבודות שירות

מתן מידע כוזב בשעת הרישום

30.11.2003

120 שעות עבודות שירות

מתן מידע כוזב בשעת הרישום

30.11.2003

הרחקה לשנה מלימודים במחלקה הרלוונטית

הונאה והתנהגות בלתי הולמת

29.12.2003

פסילת הקורס

החזקת חומר אסור בבחינה

29.12.2003

60 שעות עבודות שירות

מתן מידע כוזב בשעת הרישום

29.12.2003

השעיה מלימודים

תקיפת משגיחה בשעת בחינה

29.12.2003

פסילת הקורס + חיוב בקורס נוסף + 60 שעות עבודות שירות

החזקת חומר אסור בבחינה

3.3.2004

פסילת הבחינה + הרחקה לשנה (תשס"ה)

החזקת חומר אסור בבחינה

3.3.2004

פסילת הבחינה + הרחקה לשנה (תשס"ה)

החזקת חומר אסור בבחינה

3.3.2004

פסילת הבחינה + הרחקה לשנה (תשס"ה)

החזקת חומר אסור בבחינה

3.3.2004

פסילת העבודה + הרחקה ל - 3 שנים (תשס"ה-תשס"ו-תשס"ז)

הגשת עבודה מועתקת

3.3.2004

30 שעות עבודות שירות + מכתב התנצלות

הפרעה למאבטח בתפקידו

18.3.2004

פסילת הבחינה + חיוב בקורס שנתי נוסף + 120 שעות עבודות שירות + עיכוב הזכאות לתואר בשנה

החזקת חומר אסור בבחינה

18.3.2004

פסילת הבחינה + עיכוב הזכאות לתואר ב-1/2 שנה

הפרת הוראות בשעת בחינה

18.3.2004

פסילת הקורס + 60 שעות עבודות שירות

העתקת שאלון סגור

18.3.2004

פסילת הקורס + חיוב בקורס סמסטריאלי נוסף + 120 שעות עבודות שירות

החזקת חומר אסור בבחינה

28.3.2004

פסילת הקורס +  (60 + 120 + 120 ) שעות עבודות שירות

החזקת חומר אסור בבחינה

28.3.2004

פסילת הקורס + חיוב בקורס סמסטריאלי נוסף + 120 שעות עבודות שירות

החזקת חומר אסור בבחינה

28.3.2004

פסילת הקורס + חיוב בקורס סמסטריאלי נוסף + 60 שעות עבודות שירות + עיכוב הזכאות לתואר ב-1/2 שנה

החזקת חומר אסור בבחינה

28.3.2004

פסילת הקורס + הרחקה מלימודים בסמסטר קיץ תשס"ד ובכל תשס"ה

הסתרת מידע ומתן מידע כוזב למדור הבחינות

28.3.2004

פסילת הקורס + חיוב בקורס סמסטריאלי נוסף

החזקת חומר אסור בבחינה

28.3.2004

פסילת הקורס + חיוב בקורס שנתי נוסף + 60 שעות עבודות שירות

הגשת עבודה מועתקת

2.5.2004

פסילת הבחינה + הרחקה לשנה (תשס"ה)

החזקת חומר אסור בבחינה

2.5.2004

פסילת הקורס + חיוב ב - 2  קורסים שנתיים נוספים

החזקת חומר אסור בבחינה

2.5.2004

פסילת הקורס + חיוב בקורס שנתי נוסף + עיכוב הזכאות לתואר ב – 1/2 שנה 

החזקת חומר אסור בבחינה

2.5.2004

פסילת הבחינה + הרחקה לשנה (תשס"ה)

החזקת חומר אסור בבחינה

2.5.2004

פסילת הקורס + חיוב בקורס סמסטריאלי נוסף

החזקת חומר אסור בבחינה

10.6.2004

פסילת הקורס + הרחקה לשנה מהמחלקה הרלוונטית

העתקה בבחינה

10.6.2004

פסילת הקורס + חיוב בקורס שנתי נוסף + עיכוב הזכאות לתואר בשנה

העתקה בבחינה

10.6.2004

פסילת הקורס + חיוב בקורס שנתי נוסף + עיכוב הזכאות לתואר בשנה

העתקה בבחינה

10.6.2004

הרחקה לשנתיים וחצי + קנס כספי לכיסוי הוצאות הבירור (1112 ש"ח)

זיוף חתימות סטודנטים

17.6.2004

הרחקה לשנה (תשס"ה)

התנהגות בלתי הולמת

17.6.2004

פסילת העבודה + 60 שעות עבודות שירות

הגשת עבודה מועתקת

17.6.2004

ביטול הבחינה + 6000 ש"ח קנס כספי + 60 שעות עבודות שירות + עיכוב מתן התעודה בשנה

החזקת חומר אסור בבחינה

17.6.2004

30 שעות עבודות שירות

התנהגות בלתי הולמת בבחינה

22.7.2004

פסילת הקורס + חיוב בקורס שנתי נוסף + 120 שעות עבודות שירות + עיכוב הזכאות לתואר בשנה

החזקת חומר אסור בבחינה

22.7.2004

נזיפה

החזקת חומר אסור בבחינה

22.7.2004

פסילת הבחינה + חיוב בקורס סמסטריאלי נוסף + 120 שעות עבודות שירות + עיכוב הזכאות לתואר בשנה

החזקת חומר אסור בבחינה

22.7.2004

פסילת הבחינה + הרחקה לשנה (תשס"ה)

החזקת חומר אסור בבחינה

22.7.2004

פסילת הבחינה + הרחקה לשנה (תשס"ה)

החזקת חומר אסור בבחינה

25.7.2004

פסילת הבחינה + הרחקה לשנה (תשס"ה)

החזקת חומר אסור בבחינה

25.7.2004

התנצלות בע"פ + חיוב בקורס שנתי נוסף

התנהגות בלתי הולמת בבחינה

25.7.2004

30 שעות עבודות שירות

התנהגות בלתי הולמת בבחינה

25.7.2004

חיוב בקורס שנתי נוסף + 60 שעות עבודות שירות

התנהגות בלתי הולמת בבחינה

25.7.2004

פסילת הקורס + חיוב בקורס שנתי נוסף + 120 שעות עבודות שירות + עיכוב הזכאות לתואר בשנה

החזקת חומר אסור בבחינה

25.7.2004

נזיפה

החזקת חומר אסור בבחינה

25.7.2004

פסילת הבחינה + עיכוב הזכאות לתואר ב-1/2 שנה

הפרת הוראות בשעת בחינה

25.7.2004

אתראה

החזקת חומר אסור בבחינה

2.9.2004

פסילת הבחינה + 60 שעות עבודות שירות + עיכוב הזכאות לתואר בשנה

החזקת חומר אסור בבחינה

2.9.2004

פסילת הקורס + חיוב בקורס שנתי נוסף + 120 שעות עבודות שירות + עיכוב הזכאות לתואר בשנה

החזקת חומר אסור בבחינה

2.9.2004

הרחקה לשנה (תשס"ה)

החזקת חומר אסור בבחינה

2.9.2004

פסילת הבחינה + 120 שעות עבודות שירות

הפרת הוראות בשעת בחינה

2.9.2004

נזיפה

הפרת הוראות בשעת בחינה

2.9.2004

פסילת הקורס + חיוב בקורס נוסף + הרחקה לשנה (תשס"ה)

הגשת עבודה מועתקת

8.9.2004

פסילת הקורס + הרחקה לשנה (תשס"ה)

העתקה בבחינה

8.9.2004

פסילת הקורס + הרחקה לשנה (תשס"ה)

העתקה בבחינה

8.9.2004

פסילת הקורס + 60 שעות עבודות שירות

החזקת חומר אסור בבחינה

8.9.2004

פסילת הבחינה + חיוב בקורס סמסטריאלי נוסף + 60 שעות עבודות שירות

החזקת חומר אסור בבחינה

21.9.2004

30 שעות עבודות שירות

התנהגות בלתי הולמת בבחינה

21.9.2004

פסילת הבחינה

החזקת חומר אסור בבחינה

21.9.2004

פסילת הקורס + חיוב בקורס שנתי נוסף + 120 שעות עבודות שירות + עיכוב הזכאות לתואר בשנה

החזקת חומר אסור בבחינה

21.9.2004

פסילת הקורס + חיוב בקורס שנתי נוסף + 120 שעות עבודות שירות + עיכוב הזכאות לתואר בשנה

החזקת חומר אסור בבחינה

21.9.2004

פסילת הקורס  + 120 שעות עבודות שירות

החזקת חומר אסור בבחינה

21.9.2004