Home
 
About the IAB
 
 
Member List
 
Latest News
 
Letters
 
 

Message from the Chair

 

Selected Links

 
Contact the IAB
 


Selected Emails and Letters Received
Return to News and Articles


(נישא בגאון את החרם, פרופ' יוסף גורני כותב להארץ (בעברית

הכותרת של תגובה זו היא פרפראזה על שמו של המאמר הידוע "שאו בגאון את הטלאי
הצהוב", שפירסם עורך העיתון הציוני בברלין, רוברט וולטש, כתגובה על החרם
האנטי-יהודי ב-1933, שהיה אות לפתיחת המלחמה נגד העם היהודי. עתה בא אילן
פפה ומאיים בשם חבריו בבריטניה בחרם כללי על האקדמיה הישראלית (מוסף "הארץ"
6.5), דבר המוכיח כי השמאל הקיצוני פתח במלחמה נגד מדינת היהודים על ידי
הדבקת "אות הקלון" על מצחה של האקדמיה שלה. זאת אפשר להבין גם מדבריו של
פפה, השם את עצמו ליורשו של אדוארד סעיד כמגן העם הפלשתיני הנרדף. שהרי
סעיד ראה את פתרון הסכסוך רק בביטול המדינה היהודית ויצירת מדינה דו-לאומית
לשני העמים.

זוהי איפוא הסיבה העיקרית של החרם שעליו הכריזו נושאי התרבות הטוטליטרית
האולטרה-ליברלית, ה"אינקוויזיציה" האינטלקטואלית שמטרותיה מקדשות את
האמצעים שהיא נוקטת. וכך היו המוסדות האקדמיים בישראל, שהם מעוזי חופש הדעה
והאוטונומיה הפוליטית - שאותם מוכיח מקרהו של אילן פפה - לאמצעי לערער בו
את קיומה של המדינה היהודית.

לפיכך חרם זה - המעיד קודם כל על אופיים וכוונותיהם של המחרימים, שהעם
היהודי כבר עבר כמותם בתולדותיו - אינו צריך לדכא אותנו, אלא להיפך, לעורר
את גאוותנו.

פרופ' יוסף גורני

תל אביב

 

[ Return to List of Letters ]