[]

מגירסה 4 ומעלה Adobe Acrobat Reader ניתנים לתצוגה ו/או הדפסה באמצעות תוכנת PDF הטפסים ששמורים כקובצי
בחלון ההדפסה Save as image יש לסמן , Postscript בכדי להדפיס במדפסת

טופס לבקשות שונות

הארכה, פטור, חידוש, חופשה הכרה בקורסים שנלמדו, הגשת עבודה באיחור, שינוי נושא מחקר, שינוי מנחה

פטור מקורסים, לימודים בין מוסדיים, מועד מיוחד הפסקת לימודים, פטור מקורס יהדות, אחר

הגשת מועמדות

טופס הצהרה למועמד לתואר שלישי (סטודנט)

טופס ממליצים למועמד/ת לביה"ס לחינוך (סטודנט) וכן טופס הצהרת כוונות למחקר

טופס ממליצים למועמד/ת למחלקה לפסיכולוגיה (סטודנט)

טופס ממליצים למועמד/ת למחלקה למוזיקה (סטודנט)

טופס בקשה לקבלה סטודנט לתואר שלישי במסלול המשולב (מחלקה)

הצעת מחקר

נהלים להגשת הצעה לתכנית מחקר בחוברת פרטי מידע

הנחיות להגשת הצעה לתכנית מחקר - מדעי החברה

הצעת תכנית לעבודת מחקר במסגרת הלימודים לתואר שלישי (מחלקה)

כללי

דיווח על התקדמות במחקר בחוברת פרטי מידע

הנחיות וטפסים להגשת עבודת דוקטורט

הנחיות להגשת עבודת הדוקטור בחוברת פרטי מידע

הנחיות להגשת דיסרטציה - טופס לסטודנט/ית (סטודנט)

הנחיות להגשת עבודת דוקטור המורכבת ממאמרים בחוברת פרטי מידע

טופס להגשת עבודת דוקטור במתכונת של אסופת מאמרים (במחלקות בהן נדרשת קבלת מאמרים לפרסום) (מחלקה)

אישור מנחה וטופס שיפוט להגשת עבודת דוקטור (מנחה)

טופס הצהרת התלמיד בעת הגשת עבודת הדוקטורט (סטודנט)

טופס פרטים אישיים בעת הגשת עבודת הדוקטורט (סטודנט)

אישור עורך לשוני (סטודנט)

הגשת עבודת דוקטורט לספריה (לאחר אישור העבודה על ידי הוועדה)

נהלי מסירת עותקים לספריה המרכזית בחוברת פרטי מידע

טופס להגשה סופית של הדיסרטציה לספריות (סטודנט)


את הטפסים יש לשלוח באמצעות טופס הפנייה האינטרנטי