Skip to main content
17.08.2022 | כ אב התשפב

בר-אילן עלתה בדירוג שנחאי למקומות 400-301 בעולם

אוניברסיטת בר-אילן רשמה קפיצה משמעותית בדירוג שנחאי, הנחשב למדד האיכותי והאמין ביותר של מוסדות אקדמיים

תמונה
סטודנטים עומדים ליד המגדל

האוניברסיטאות הישראליות עלו משמעותית בדירוג שנחאי היוקרתי. אוניברסיטת בר-אילן עלתה למקומות 301-400, אחריה אוניברסיטת בן גוריון בנגב המדורגת במקומות 401-500, ואילו האוניברסיטה אוניברסיטת חיפה, נמצאת במקומות 501-600. האוניברסיטה העברית דורגה במקום ה-77, הטכניון ומכון ויצמן מדורגים במקום 83; אוניברסיטת תל אביב - בין המקומות 151-200

דירוג שנחאי, המתפרסם מדי שנה, נחשב למדד האיכותי והאמין ביותר של מוסדות אקדמיים. הדירוג מודד מספר רב של פרמטרים, בהם מספר הזכיות בפרסים ובהישגים מיוחדים, מספר הפרסומים בירחונים מדעיים המובילים, כמו Science ו-Nature, מספר הציטוטים של מאמרים מחקריים ועוד.