Skip to main content
04.07.2021 | כד תמוז התשפא

הרכב האוטונומי – ניסוי בשעות החשיכה

מרכז בר-אילן לערים חכמות מזמין את הציבור להשתתף בניסוי ברכב האוטונומי, כפיילוט ניסיוני בשעות החשיכה

תמונה
רכב

הניסוי שבו הציבור מוזמן להשתתף הוא חלק ממחקר פורץ דרך בטכנולוגיה מתקדמת הצפויות להשפיע על האופן שבו ייראו ערי העתיד (הקרוב) ועל הדרכים שבהן נתנייד בתוכן וביניהן.

המחקר ברכב ללא נהג, שכבר נע ברחבי קמפוס בר-אילן ופועל כרכב הסעות, יתקיים ב-15, 22 ו-29 ביולי, בוחן את התחושות האישיות במהלך נסיעה ברכב אוטונומי. המשתתפים יתנסו בשתי נסיעות ויתבקשו לענות על שאלות לפניהן ואחריהן. הניסוי צפוי להימשך עד שעתיים. בתום המחקר, המשתתפים יקבלו תגמול על חלקם בניסוי. לפרטים והרשמה

מחקר הרכב האוטונומי הוא חלק משורה של טכנולוגיות שנבחנות ונחקרות בקמפוס בר-אילן המשמש כמעבדה חיה. המחקר מבוצע במסגרת מרכז בר-אילן לערים חכמות, שמטרתו לקדם פתרונות לחיים עירוניים בני קיימא לנוכח מגמת העיור, הגידול באוכלוסייה ושינוי האקלים. כל זאת מתוך התפיסה שחדשנות, טכנולוגיה ושיתופי פעולה ברמה המקומית והארצית עשויים לתרום לרווחתם של פרטים וקהילות.