Skip to main content
30.12.2021 | כו טבת התשפב

תוכניות המצטיינים של אוניברסיטת בר-אילן

בר-אילן מציעה מגוון רחב של תוכניות המטפחות סטודנטים וסטודנטיות מצטיינים, החל בהנדסה וכלה ביהדות

תמונה
מצטיינים

אוניברסיטת בר-אילן שואפת לקדם מצוינות במחקר ומעוניינת למשוך סטודנטים וסטודנטיות מצטיינים ולאפשר להם לפרוח ולהתפתח. כחלק מכך מציעה האוניברסיטה תוכניות לימודים למצטיינים ומצטיינות בכל התארים. תוכניות ייעודיות אלה מאפשרות לקבל מלגות, להעמיק בתחומי עניין, לשפר יכולות ולהתקדם מהר יותר במסלול האקדמי והמחקרי. הסטודנטים והסטודנטיות המצטיינים לומדים במעבדות ההוראה והמחקר המתקדמות של אוניברסיטת בר-אילן וזוכים לליווי אישי מחברי הסגל.  

תוכניות המצטיינים לתואר הראשון:

תוכנית אילנות למצטיינים - התוכנית מיועדת למועמדים ולמועמדות לתואר ראשון, בעלי ציון פסיכומטרי של 740 ומעלה וממוצע בגרות העולה על 110. התוכנית מעניקה פטור משכר לימוד, מלגת קיום חודשית, ליווי אקדמי ואישור כניסה עם רכב לקמפוס, והיא מקיפה את כל הפקולטות. תלמידי אילנות ותלמידות אילנות מכל המחלקות משתתפים גם בסמינר העשרה ונחשפים לעולמות ידע מעבר לתואר אותו הם לומדים. לכל תלמיד ממונה מלווה אקדמי מתחום לימודיו, אליו או אליה ניתן יכול לפנות ולקבל ייעוץ במהלך הלימודים בתוכנית. מלגאי תוכנית אילנות מחויבים מצדם לשמור בכל סמסטר על ממוצע 90 לפחות ולהשתתף בסמינר "אילנות" במהלך השנה הראשונה לתואר. 

כרמים – תוכנית בחוג הרב-תחומי למדעי היהדות, המיועדת למועמדים ומועמדות מצטיינים המעוניינים בלימודים מגוונים בתחומים שונים של מדעי היהדות: תנ"ך, תלמוד ותושב"ע, מחשבת ישראל, ספרות עם ישראל, לשון עברית ולשונות שמיות, אמנות יהודית, ארץ ישראל וארכאולוגיה, תולדות ישראל ולימודי המזרח התיכון. התוכנית מקנה B.A רב תחומי במדעי היהדות. 

מועדון ה-700 בפקולטה להנדסה - יוזמה משותפת לפקולטה ולחברת ההייטק KLA-Tencor, המיועד לסטודנטים - ובפרט, סטודנטיות - בעלי ציון 700 ומעלה בפסיכומטרי. התוכנית מציעה מגוון הטבות ותנאים, דוגמת מלגות שנתרמות על ידי חברתKLA-Tencor , לימוד מעשי בתנאי שטח בצמוד למהנדסות ולמהנדסים, וליווי אקדמי על ידי חברי סגל. 

צוקים – תוכנית המצוינות של המחלקה למדעי המחשב מוצעת לתלמידי ותלמידות שנה א' בתואר הראשון על בסיס ציוניהם בסמסטר א'. התוכנית מציעה מלגת עידוד שנתית, פעילויות העשרה וסדנאות בתחומי מדעי המחשב ובתחומים נוספים, ביניהם גם פיתוח מיומנויות "רכות". 

פרקטיקום - תוכנית התמחות בפקולטה למשפטים המיועדת למצטיינים ומצטיינות המתעניינים במדיניות ציבורית ובעשיה הממשלתית ורואים את עצמם משתלבים בעתיד בשירות הציבורי במשרדי הממשלה או ברשויות המקומיות. התוכנית משלבת סמינריון אקדמי שיעסוק בסוגיות ליבה במדיניות ציבורית עם התמחות באחד ממשרדי הממשלה או הרשויות המקומיות. 

תוכנית למצוינות בפקולטה למשפטים – התוכנית מיועדת לתלמידים ותלמידות תואר ראשון מצטיינים (על פי נתוני בגרות, פסיכומטרי וראיון אישי) וכוללת מלגה, מנטור אישי מסגל הפקולטה, מפגשי העשרה, הרצאת אורח עם חוקרים וחוקרות מחו"ל, ומגוון תוכניות משולבות. 

תוכניות המצוינות בתארים מתקדמים: 

מלגות הנשיא - בהמשך הדרך, סטודנטים וסטודנטיות מצטיינים לתארים מתקדמים עשויים להתקבל לתוכנית מלגות הנשיא לדוקטורנטיות ולדוקטורנטים. התוכנית מיועדת  בוגרות ובוגרי תואר שני עם תזה, או העומדים לסיים את לימודי התואר השני (בציון 90 לפחות), המתעתדים להתחיל את לימודיהם לקראת התואר השלישי, וכן בוגרים ובוגרות מצטיינים ביותר במסלול ישיר לדוקטורט. מלגת הנשיא נוסדה על ידי אוניברסיטת בר-אילן במטרה להגדיל את מספר הדוקטורנטים והדוקטורנטיות הלומדים במחלקותיה, במיוחד בתחום מדעי האדם, וכדי לאפשר להם להקדיש את מלוא זמנם ומרצם להשלמת המחקר שלהם. התוכנית כוללת מלגה בגובה של עד 72,000 שקלים לשנה, לתקופה של ארבע שנות לימוד; פטור מלא משכר לימוד; וסיוע במימון נסיעה שנתית לחו״ל להצגת עבודת המחקר בכנסים בינלאומיים.