קורסים אקדמיים

השתתפות תלמידי ברוקדייל בקורסים האקדמיים היא במעמד של שומע חופשי. הלימודים אינם מקנים תואר אקדמי או נקודות זכות לתואר אקדמי ומיועדים להעשרה בלבד. הרישום וההשתתפות בקורס מקנה את הזכות להבחן ולהשתמש בספריות האוניברסיטה, על המעוניינים להבחן, נא לפנות בסוף כל סמסטר למשרדי תכנית ברוקדייל ולקבל אישור כתוב לגשת למבחנים.

לטופס הרשמה לחצ/י כאן

ניתן לצפות באתר האוניברסיטה בקורסים נוספים שאינם מופיעים באתר התכנית ויש להם דרישות אקדמיות מוקדמות.
הרישום לקורסים אלו טעון אישור בכתב של המחלקה בה ניתן הקורס.  https://dory.os.biu.ac.il/BIH/

במידה של ביטול שיעור, השלמתו תלויה בהחלטת המרצה והמחלקה בלבד.