ביטול הרשמה ללימודים
  • ביטולים ניתן לבצע בסמסטר ב' עד 18.3.18 בלבד   , בניכוי דמי הרשמה בסך 100 ₪.
  • ההחזר הכספי יעשה בשיק בלבד.
  • שינויים ניתן לבצע עד  18.3.18 בלבד.   

לאחר תאריכים אלו לא ניתן יהיה לבטל הרישום ולהחזיר שכר-לימוד.

לא תתקבלנה בקשות לשינויים של קורס אקדמי שנתי במהלך השנה.

לא ניתן לזכות בקורס נוסף או להחזיר תשלום בגין שביתה או מילואים או מחלת מרצה.