צור קשר
תכנית בר-אילן ברוקדייל
כתובת: רמת גן 5290002
בניין: 301, חדר 104, קומה א'
טלפונים: 03-5318590, 03-5317505, 077-3643595                                                    
פקס: 03-5350171
דוא"ל: Brookdale.biu@gmail.com