עריכת תכנית לימודים

לנוחיותך מספר דרכי הרשמה:

  • במייל – brookdale.biu@gmail.com
  • טלפונית – 03-5318590/7505, 077-3643595
  • בפקס – 03-5350171
  • בדואר – תכנית ברוקדייל, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן 5290002 

טופס הרשמה ללא חתימה וללא פרטי תשלום לא יטופל. ניתן לשלם בכרטיסי אשראי (על תשלום באשראי יגבו דמי טיפול בסך 1%)

להורדת טופס ההרשמה לחץ כאן

  • אם לא תאושר הרשמה לקורס מכל סיבה שהיא, יוחזר מלוא הסכום ששולם (ללא ריבית והצמדה).
  • פתיחת קורס מותנת במינימום נרשמים, במקרה של אי פתיחת קורס עקב מיעוט משתתפים או כל סיבה אחרת יוחזר לנרשם מלוא שכר הלימוד (ללא ריבית והצמדה).
  • לא יינתן זיכוי כספי עבור אי הגעה להרצאות במסגרת קורס. במקרים מיוחדים, תינתן הרצאת פיצוי חלופית בהרצאות אחרות עפ"י שיקולי התכנית ועל בסיס מקום פנוי.
הודעה על אישור ההרשמה ומיקום הקורסים תשלח אליכם סמוך לפתיחת הסמסטר.

האוניברסיטה רשאית לשנות את מיקומם של הקורסים את מועדיהם מכל סיבה שהיא רואה לנכון.

האוניברסיטה מעוניינת לפתוח את שנת הלימודים בהתאם ללוח הזמנים המפורט, אולם היא שומרת לעצמה את הזכות להאריכה או להכניס כל שינוי אחר בלוח הזמנים מכל סיבה, טכנית או אקדמית, לפי שיקול דעתה.

קיים איסור להיכנס לקורס שבו אינך רשום.