מנחים לתזה

המרצה

דוגמאות לתחומי הנחייה

מחקרים בהנחיית המרצה

פרופ' דוד פסיג
חינוך א' חדר 308
טל: 03-5318046

ממשקי משתמש במולטימדיה.
מציאות מדומה.
עתידים חינוכיים וחברתיים.
מיומנויות קוגניטיביות עתידיות.
חקר עתידים - Future Studies.

לצפייה לחץ כאן

>>>

פרופ' ברוך אופיר
חינוך א' חדר 308
טל: 03-5318046

שילוב מערכות למידה מרחוק במסגרות חינוכיות.
שימושי מחשב בהוראה.
הערכת משתנים והשפעתם על אפקטיביות השימוש במערכות טכנולוגיות בהוראה ולמידה.

לצפייה לחץ כאן

>>>

ד"ר ברכה קרמרסקי
חינוך א' חדר 203
טל: 03-5318444

מחשבים וחינוך.
הוראת מדעים וטכנולוגיה.
מתמטיקה וטכנולוגיה.

לצפייה לחץ כאן

>>>

ד"ר סיגל עדן
חינוך א' חדר 308
טל: 03-5318046

מולטימדיה.
מציאות מדומה.
חינוך מיוחד.
קוגניציה ושפה.

לצפייה לחץ כאן

>>>

פרופ' שלמה קניאל
חינוך ב' חדר 204
טל: 03-5318444

מטא-קוגניציה וטכנולוגיה.
קבלת החלטות וטכנולוגיה.
הנדסה קוגניטיבית.

לצפייה לחץ כאן

>>> 

פרופ' יעקב כץ
חינוך א' מזכירות

עמדות ומחשבים.
פסיכולוגיה של טכנולוגיה.
סוציולוגיה של טכנולוגיה.

לצפייה

לחץ כאן

>>>