תואר שלישי

ההרשמה לתואר שלישי

ההרשמה לתואר שלישי מתנהלת דרך הוועדה לתואר שלישי של ביה"ס לחינוך, בניין המרצים חינוך ב'. המזכירות תשלח טפסים לכל המעוניינים ותעדכן אתכם בנהלים המיוחדים שלפני ההרשמה. מס' הטלפון של הוועדה לתואר שלישי של ביה"ס לחינוך הוא 03-5318711. ניתן להשאיר הודעות והמזכירות תשובנה אליכם.

הקריטריונים העיקריים לקבלה לתואר שלישי

1. ממוצע הציונים בתואר השני (85% ומעלה)
2. הציון בתזה של התואר השני (86% ומעלה)
3. ממליצים
4. אישורו של מנחה שהסכים להנחות
5. שלושה עמודים של גרסה ראשונית של הצעת תחום המחקר

יתקבלו מועמדים שיוכיחו כישוריהם לעסוק במחקר ולהוביל מערכות בראיה רחבה וביקורתית.