לימודי טלויזיה

איננו מוצאים ( בפעילות בכיתה )… מספיק הזדמנויות לתלמידים לעסוק בידע באופן שיאפשר להם להפעיל את מלוא קשת היכולות שלהם. וניתן בהחלט לפקפק במשמעותו של הידע הנרכש על ידי תלמידים היושבים ומקשיבים או מבצעים תרגילים החוזרים על עצמם, פחות או יותר, שנה אחר שנה. אזור מסויים במוח, מומרץ ע"י חידוש. נראה לי שתלמידים המבלים שתים-עשרה שנים בבתי הספר שבהם למדנו גם אנחנו, אינם מתנסים יתר על המידה בחידושים. האם חלק ממוחם נידון אפוא להישאר רדום?" (Goodlad, 1984 )

לימודי טלויזיה יאפשרו למחנכים להרחיב את רפרטואר הטכניקות, הכלים החינוכיים והאסטרטגיות שלהם אל מעבר לאלה הלשוניים והלוגיים.

הטלויזיה הנה מדיום מרתק להצגת מידע עדכני, משומר ועכשווי, היא ספק מידע רב נתונים ומדיום ממחיש, חזותי, תלת ממדי ומציאותי. הטלויזיה הנה מדיום בעל אפשרויות טכניות מתוחכמות היא יכולה להציג תהליכים בהתוותם, מסלול התפתחות של תופעות, קשרים סמויים בין התרחשויות וזויות ראות מקוריות לאירועים, מעבר למה שאמצעי המחשה אחרים מסוגלים לעשות. בהיותה מדיום, המתקשר עם בידור ופעילות של שעות פנאי היא יכולה להוות גורם מדרבן במהלך הלמידה.

התחום מתמקד ביסודות ההפקה, הבימוי, הצילום, הקול והעריכה:

בעולם של ריבוי ערוצים, "שריפת" שעות רבות מול המסך וצורך הולך וגובר בהכוונה לצפיה נכונה, נוצר הצורך לעסוק בתחומי ההפקה הטלויזיונית בחינוך. הלימודים במוקד מתמקדים בגיבוש מיומנויות בתחום ההפקה תוך שיפור הידע המקצועי והעמקתו, תוך הדגשתה של השפה היחודית של האמנות החזותית. הפקת התוצר הטלויזיוני ותיק ההפקה יפתח דלתות רבות בפני הלומד בתעשית הטלויזיה ונגזרותיה.