הירמון שירים. בשני כרכים. תל-אביב: מכון מופת, 2005.  1100 עמודים , 1500  דוגמאות תווים.

ציפי פליישר