צילום הנוסח הראשון של הסיפור "אחות" מתוך גיליון הפועל הצעיר