צור קשר

agnon.journal@gmail.com

פרויקט חקר עגנון בסיוע מחשב.
מהדורה מדעית אלקטרונית.

המחלקה לספרות עם ישראל אוניברסיטת בר-אילן רמת גן 52900