עי"ן גימ"ל: כתב עת לחקר יצירת עגנון
גליון א' תשע"א - 2011
תוכן העניינים
מקור
כיוונים חדשים בחקר עגנון נורית גוברין
מאמר מלא (PDF) | תקציר בעברית | תקציר באנגלית
עמ' 19-1
על מקורותיו של ספר המעשים לש"י עגנון:
עיון בסיפור "השיר אשר הושר"
צבי מרק
מאמר מלא (PDF) | תקציר בעברית | תקציר באנגלית
עמ' 34-20
טקסט
מה נשתנתה מהדורת עגנון החדשה (תשנ"ח) מקודמתה (תשי"ג),
או: מהדירים, היזהרו בתיקוניכם!
ראובן מירקין
מאמר מלא (PDF) | תקציר בעברית | תקציר באנגלית
עמ' 42-35
על סיפור עגנוני אחד שנשכח – "הפדיון" נילי בן-ארי
מאמר מלא (PDF) | תקציר בעברית | תקציר באנגלית
עמ' 56-43
פילוסופיה וסוציולוגיה
הלומדים בַּצִּינה:
עוד על "שני תלמידי חכמים שהיו בעירנו"
אבידֹב ליפסקר
מאמר מלא (PDF) | תקציר בעברית | תקציר באנגלית
עמ' 71-57
היבטיים ניטשיאניים והיידגריאניים ביצירת עגנוןיניב חג'בי
מאמר מלא (PDF) | תקציר בעברית | תקציר באנגלית
עמ' 93-72
לא על האדם לבדו:
עיון אקולוגי בסיפור "מזל דגים" מאת ש"י עגנון
דן מישייקר
מאמר מלא (PDF) | תקציר בעברית | תקציר באנגלית
עמ' 122-94
בין ירושלים לאתונה. הפולמוס
בין אוהלי שם ליפייפותו של יפת
פנים חדשות בסיפורו של עגנון "שבועת אמונים"*
זיוה שמיר
מאמר מלא (PDF) | תקציר בעברית | תקציר באנגלית
עמ' 137-123
האם התוצאה היא תיקו?
ביקורת על המבט ההיסטוריוגרפי המשתמע מספרה של זיוה שמיר
ש"י עולמות: ריבוי פנים ביצירת עגנון הלל ויס
מאמר מלא (PDF) | תקציר בעברית | תקציר באנגלית
עמ' 152-138
תאוריה ופרשנות
להבין את כל הדמויות בבת אחת:
גישת המערכת האנושית לטקסטים של עגנון
תמר שינבוים
מאמר מלא (PDF) | תקציר בעברית | תקציר באנגלית
עמ' 188-153
"מי יספר לנו סיפור טוב?"
חסד, חסידה, חסיד בסיפור "כפורים" מאת עגנון
נורית ברנע ברנהיים
מאמר מלא (PDF) | תקציר בעברית | תקציר באנגלית
עמ' 213-189
אותיות
"אני קטן ושר לילדים קטנים":
על ספר האותיות מאת ש"י עגנון
נחמה בן אדרת
מאמר מלא (PDF) | תקציר בעברית | תקציר באנגלית
עמ' 271-214
ארכיטיפ האותיות וייצוגו בכתבי עגנון שרית איזיקיאל
מאמר מלא (PDF) | תקציר בעברית | תקציר באנגלית
עמ' 285-272
רשימת מחברים