לונ    {ב}                         ועתה בנים שמעו לי

וטי    {ב}                         ועתה בנים שמעו לי ואשרי דרכי

מינ    {ב}                         ועתה בנים שמעו לי ואשרי דרכיי

פריז   {ב}                         ועתה בנים שמעו לי

דפוס   {ב} ד"א אם בחקותי תלכו הה"ד ועתה בנים שמעו לי ואשרי דרכי

ירו1   {ב}                         ועתה בנים שמעו לי

ירו2   {ב}                         ועתה בנים שמעו לי

או3    {ב}                         ועתה בנים שמעו לי

או51   {ב}                         ועתה בנים שמעו לי

--------------------------------------------------------------------

לונ           הכת' מדבר ביעקב דכת'      וידר יעקב נדר לאמר אם

וטי    ישמרו       מדבר ביעקב דכת'  ביה וידר יעקב נדר לאמר וגו'

מינ    ישמורו      מדבר ביעקב           וידר יעקב נדר לאמר אם

פריז          הכת' מדבר ביעקב           וידר יעקב נדר לאמר

דפוס   ישמורו      מדבר ביעקב דכתיב ביה וידר יעקב נדר לאמר

ירו1               מדבר ביעקב דכתי' ביה וידר יעקב נדר לאמר

ירו2               מדבר ביעקב דכתי' ביה וידר יעקב נדר לאמר

או3                מדבר ביעקב דכתי' ביה וידר יעקב נדר לאמר

או51               מדבר ביעקב דכתי' ביה וידר יעקב נדר לאמר

--------------------------------------------------------------------

לונ    יהיה אלהים עמ'

וטי

מינ    יהיה אלהי' עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנכי הולך וגו' ונתן

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

--------------------------------------------------------------------

 

מינ    לי לחם לאכול ובגד ללבוש אם יהיה אלהים עמדי הנה אנכי עמך

מינ    ושמרני בדרך הזה ושמרתיך בכל אשר תלך ושבתי בשלום אל בית

מינ    אבי(ך) והשיבותיך אל האדמה הזאת ונתן לי (לאכול לחם) [לחם

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------

לונ                               רבנין ורב אסי  רבנין אמ'

וטי                               רבנין ור' סא   רבנן  אמרי

מינ    לאכול] ובגד ללבוש לא השיבו [רבנן ור' איסי רבנן  אמרי

פריז                              רבנין ור' יוסי רבנין אמרין

דפוס                              רבנן  ור' אסי  רבנן  אמ'

ירו1                              רבנין ור' אסא  רבנין אמרי'

ירו2                              רבנין ור' אסי  רבני' אמרי

או3                               רבנין ור' אחא  רבנין אמרי

או51                              רבנין ור' אחא  רבנין אמרי

--------------------------------------------------------------------

לונ    על הכל ה(קשינוו)[שיבו] הקב"ה  על  הפרנסה לא השיבו

וטי    על הכל השיבו           הקב"ה  ועל הפרנסה לא השיבו   אם

מינ    על הכל                                   לא הושיבו]

פריז   על הכל השיבו           הקב"ה  ועל הפרנסה לא השיבו   אם

דפוס   על הכל השיבו           הקב"ה  ועל הפרנס' לא השיבו   אם

ירו1   על הכל השיבו           הקב"ה  ועל הפרנסה לא השיב    אם

ירו2   על הכל השיבו           הקב"ה  ועל הפרנסה לא השיבו   אם

או3    על הכל השיבו                  ועל הפרנסה לא השיבו   אם

או51   על הכל השיבו           [הב"ה] ועל הפרנסה לא השיבו   אם

--------------------------------------------------------------------

לונ    והיה אלים  עמדי                      והנה   אנכי עמך

וטי    יהיה אלים  עמדי ושמרני אמ'        לו הנה    אנכי עמך ושמרני

מינ

פריז   יהיה אלהים עמדי                      והנה   אנכי עמך ושמרני

דפוס   יהיה אלים  עמדי        אמ'        לו והנה   אנכי עמך ושמרני

ירו1   יהיה אל'ים עמדי        אמ'        לו והנה   אנכי עמך

ירו2   יהיה אלהים עמדי        א"ל           והנה   אנכי עמך

או3    יהיה אלהים עמדי        (אלה)[א"ל]    [ו]הנה אנכי עמך ושמרני

או51   יהיה אלהים עמדי        [א"ל]         והנה   אנכי עמך ושמרני

--------------------------------------------------------------------

לונ             אמ'    לו ושמר(תיך)[ני] בדרך הזה

וטי             א'     לו ושמרתיך       בדרך הזה אשר אנכי הולך

מינ

פריז                      ושמרתיך

דפוס            אמ'    לו ושמרתיך       בדרך הזה אשר אנכי הולך

ירו1            ואימתי    ושמר(תיך)[ני] בדרך הזה אשר אנכי הולך

ירו2

או3    בדרך הזה                                  אשר אנכי הולך

או51   בדרך הזה

--------------------------------------------------------------------

לונ           [ושמרתיך] בכל אשר תלך ושבתי בשלום אל בית אבי

וטי    א'  לו           בכל אשר תלך ושבתי בשלום אל בית אבי

מינ

פריז                    בכל אשר תלך ושבתי בשלום

דפוס   אמר לו           בכל אשר תלך ושבתי בשלום אל בית אבי

ירו1   אמ' לו           בכל אשר תלך ושבתי בשלום אל בית אבי וגו'

ירו2

או3           ושמרתיך   בכל אשר תלך ושבתי בשלום אל בית אבי והיה

או51          ושמרתיך   בכל אשר תלך ושבתי בשלום אל בית אבי והיה

--------------------------------------------------------------------

לונ                 אמ' לו והשיבותיך

וטי                 אמ' לו והשיבתיך  אל האדמה הזאת

מינ

פריז                       והשיבותיך

דפוס                אמר לו והשיבותיך אל האדמה הזאת

ירו1                       והשיבותיך אל האדמה הזאת

ירו2

או3    יי לי לאלהים א"ל    והשיבותיך אל האדמה הזאת

או51   יי לי לאלהים א"ל    והשיבותיך אל האדמה הזאת כי לא אעזובך

--------------------------------------------------------------------

לונ    ועל הפרנסה לא השיבו אמ"ר אסי אף על הפרנסה השיבו דכת'

וטי    ועל הפרנסה לא השיבו א"ר  סא  אף על הפרנסה השיבו (כ)[ד]כת'

מינ                                                    הה"ד

פריז   ועל הפרנסה לא השיבו א"ר  אסי אף על הפרנסה השיבו דכת'

דפוס   ועל הפרנסה לא השיבו א"ר  אסי אף על הפרנסה השיבו דכתיב

ירו1   ועל הפרנסה לא השיבו א"ר  אסא אף    הפרנסה השיבו דכתי'

ירו2                       אמ"ר אחא אף על הפרנסה השיבו דכתי'

או3    ועל הפרנסה לא השיבו א"ר  אחא אף על הפרנסה השיבו דכתי'

או51   ועל הפרנסה לא השיבו א"ר  אחא אף על הפרנסה השיבו דכתי'

--------------------------------------------------------------------

לונ    כי לא אעזבך  עד                              ואין לשון

וטי    כי לא אעזבך                                  ואין לשון

מינ    כי לא אעזבך  עד אשר אם עשיתי את אשר דברתי לך ואין לשון

פריז   כי לא אעזבך                                  אין  לשון

דפוס   כי לא אעזבך                                  ואין לשון

ירו1   כי לא אעזבך                                  ואין לשון

ירו2   כי לא אעזובך                                 ואין לשון

או3    כי לא אעזבך                                  ואין

או51   כי לא אעזבך                                  ואין

--------------------------------------------------------------------

לונ        עזיבה            אלא      פרנסה  דכת'

וטי    הזה עזיבה            אלא לשון פרנסה  הכמה  דאת  אמ'

מינ    זה  אעזבך            אלא לשון פרנסה  הה"ד

פריז       עזיבה            אלא      פרנסה  דכת'

דפוס       עזיבה האמורה כאן אלא לשון פרנסה  כד"א

ירו1       עזיבה            אלא לשון פרנסה  היך   מד"א

ירו2       עזיבה            אלא על   הפרנסה היך   מד"א

או3        עזיבה            אלא      פרנסה  שנא'

או51       עזיבה            אלא לשון פרנסה  דכתי'

--------------------------------------------------------------------

לונ                        ולא ראיתי צדיק נעזב

וטי    נער הייתי גם  זקנתי ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם

מינ    נער הייתי וגם זקנתי לא  ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם

פריז   נער הייתי וגם זקנתי לא  ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם

דפוס   נער היתי  גם  זקנתי ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם

ירו1                       ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם

ירו2                       ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם

או3                        ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם

או51                       ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס   אעפ"י שזרעו ובניו הם מבקשים לחם לא ראיתי לאותו צדיק

ירו1

ירו2

או3

או51

--------------------------------------------------------------------

לונ                               אמ"ר הושעיא   אשרי אדם

וטי                               א"ר  הושעיא   אשרי ילוד

מינ                               א"ר  אושעיא   אשרי ילוד

פריז                              א"ר  אושעיה   אשרי אדם

דפוס   אביהם נעזב מיראתו של הקב"ה א"ר  הושעיא   אשרי ילוד

ירו1                              א"ר  הושעיא   אשרי ילוד

ירו2                              אמ"ר הושעיא   אשרי ילוד

או3                               א"ר  הושעי[א] אשרי ילוד

או51                              א"ר  אושעיא   אשרי ילוד

--------------------------------------------------------------------

לונ        שכך שמע        מפי   בוראו אמ"ר    חננה  בר פפא אשר

וטי    אשה שכך שמע        מפי   בוראו אמ"ר    חננא  בר פפא אשר

מינ    אשה שכך שמעתי      מפי   בוראו א"ר     חנינא בר פפא אשרין

פריז       שכך שמך        מפי   בוראו א"ר     חנינא        אשר

דפוס   אשה שכך שומע       מפי   בוראו אמר  ר' חננא  בר פפא אשרי

ירו1   אשה שכך שמע        מפי   בוראו א"ר     חנינא בר פפא אשרי

ירו2   אשה שכך שמע        מפי   בוראו אמ"ר    חנינא בר פפא אשריו

או3    אשה שכך שמע   (מי) [מפי] בוראו א"ר     חנינא        אשריו

או51   אשה שכך שומע       מפי   בוראו א"ר     חנינא בר פפא אשריו

--------------------------------------------------------------------

לונ    ואשר                   ואשרי  ואשריכם  לכשיתקיימו את כל

וטי    ואשר                   אשריי  ואשריכם  כשנתקיימו     כל

מינ    ואשריו

פריז   ואשר                   אשר    ואשריכם  לכשתתקיימו    כל

דפוס                                 ואשריכם  כשנתקיימו     כל

ירו1   ואשרי                         אשריכם   כשיתקיימו     כל

ירו2   ואשריו (ואשריכם ואשרי) [ואשרי ואשריכם] כשתקיימו      כל

או3    ואשרי                         ואשריכם  כשתקיימו      כל

או51   אשרי                          אשריכם   כשתקיימו      כל

--------------------------------------------------------------------

לונ    התניים      שהיתניתי  עמכם אימתי כשתשמרו את תורתי אם בחוקותי

וטי    התנאים הללו שהתניתי   עמכן

מינ

פריז   התנאים      שהתניתי              שתשמרו  את תורתי אם בחקתי

דפוס   התנאין הללו שהתניתי   עמכם

ירו1   התנאי' הללו שהתניתי   עמכם

ירו2   התנאים הללו שהתניתי   עמכם

או3    התנאים הללו שהתני[תי] עמכם

או51   התנאים הללו שהתניתי   עמכם

--------------------------------------------------------------------

לונ    תלכו

וטי         א"ר  אחא אף לבניו אמ' כן      ועתה בנים   שמעו

מינ         א"ר  אחא אף לבניו כך  אמר     ועתה בנים   שמעו

פריז   תלכו

דפוס        א"ר  אחא אף לבניו אמ' כן  שנ' ועתה בנים   שמעו

ירו1        א"ר  אחא אף לבניו אמ' כן      ועתה בנים   שמעו

ירו2        אמ"ר אחא אף לבניו אמ' כן      ועתה בנים   שמעו

או3         א"ר  אחא אף לפניו אמ' כן      ועתה [בנים] שמעו

או51        א"ר  אחא אף לפניו אמר כן      ועתה בנים   שמעו

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    לי וגו'               אשריי כתב  אשריי ואשריכם        לכשיתקיימו

מינ    לי ואשרי דרכיו ישמורו            אשריי ואשריכם אימתיי כשתקיימו

פריז

דפוס   לי אשרי                                ואשריכם        לכשיתקיימו

ירו1   לי ואשרי              אשרי  כתי' אשרי  ואשריכם        לכשיתקיימו

ירו2   לי אשרי                     כתי' אשריו ואשריכם        לכשתקיימו

או3    לי אשרי                     כתי' אשרי  ואשריכם        לכשתקיימו

או51   לי                    אשרי  כתי' אשרי  ואשריכם        לכשתקיימו

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    כל התניין הללו שהתניתי עמכן אימתי כשתשמרו את תורתי

מינ    כל התנאין      שהתניתי עמכם

פריז

דפוס   כל התנאים הללו שהתניתי עמכם אימתי כשתשמרו את תורתי שנ'

ירו1   כל התנאי' הללו שהניתי  עמכם אימתי כשתשמרו    תורתי

ירו2   כל התנאי' הללו שהתניתי עמכם אימתי כשתשמרו    תורתי

או3    כל התנאים      שהתניתי עמכם אימתי כשתשמרו    תורתי

או51   כל התנאים      שהתניתי עמכם אימתי כשתשמרו    תורתי

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    אם בחקתי   תלכו

מינ    אם בחקותי  תלכו

פריז

דפוס   אם בחקותי  תלכו

ירו1   אם בחוקותי תלכו

ירו2   אם בחקותי  תשמרו

או3    אם בחקותי  תלכו

או51   אם בחוקותי תלכו