על הפרוייקט

אתר זה מכיל רשימות של מקורות ומקבילות לתלמוד הירושלמי, מן המקרא, ספרות התנאים (משנה, תוספתא, ומדרשי ההלכה), הירושלמי עצמו, ומדרשי האגדה הארץ-ישראליים הקלסיים. בחלק מן המסכתות נרשמו גם מקבילות מן התלמוד הבבלי.

החומר באתר זה מבוסס על רשימותיו של פרופ' מיכאל סוקולוף מן המחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות באוניברסיטת בר-אילן ועל רשימותיו של פרופ' יעקב זוסמן מן החוג לתלמוד באוניברסיטה העברית בירושלים. ברישום המקבילות למסכת קידושין נעזרנו גם ברשימותיו של ד"ר מנחם כ"ץ מן האוניברסיטה הפתוחה וממכללת אפרתה בירושלים, המכין מהדורה מדעית של המסכת. במקבילות למדרש לאסתר רבה נעזרנו ברשימותיו של פרופ' יוסף תבורי מן המחלקה לתלמוד באוניברסיטת בר-אילן, המכין מהדורה מדעית של המדרש בסיוע מענק מן הקרן הישראלית למדע. מחשוב רשימות המקבילות מומן על ידי הקתדרה על שם ליבין של הפקולטה למדעי היהדות של האוניברסיטת בר-אילן. לכולם התודה והברכה!

הרשימות באתר זה (כאן) הנן קובצי PDF, שאפשר לצפות בהן, להורידן ולהדפיסן. רשימת הקיצורים שבהם השתמשנו נמצאת כאן.

ההפניות לתלמוד הירושלמי הן על פי דפוס ונציה רפ"ג. ברשימת המקבילות לא תמיד צוינו פרטים מלאים של המקורות הרלוונטיים (למשל, מספרי עמודים או שורות). דברים אלה נכונים במיוחד בנוגע להפניות פנים-ירושלמיות, שברבות מהן צוינו רק דף ועמודה, בלי ציון פרק, הלכה, ומספר שורה בדפוס ונציה. ועוד זאת: כיוון שהרשימות באתר זה מבוססות על רשימותיהם של חוקרים שונים, לא תמיד הקפדנו על עקיבות מוחלטת בדרכי הרישום.

מטבע הדברים, ייתכן שחלו טעויות והשמטות מסוגים שונים ברשימות שבאתר (ומשום כך קראנו לו גרסת בטה). לכן נודה לכל מי שיש לו הערות ותיקונים שישלח אותם אל מרַכז הפרוייקט, פרופ' לייב מוסקוביץ: moscol@mail.biu.ac.il.

חזרה לעמוד הבית