פסקי דין ישראליים

.הואיל ותוקפה של אמנת וינה בישראל היא רק החל מיום 5.2.2000, אין עדיין פסיקה רבה אודותיה
:בית המשפט העליון

,תאגיד בלגי נגד טקסטיל והנעלה Eximin 3912/90 ע"א
(160Kb) .64 (4) פ"ד מז   
נגד ישראל מנדלסון הספקה טכנית הנדסית בע"מ , Pamesa Ceramica ע"א 7833/06
(519Kb)       
BTR Environmental Ltd. ,ע"א 9422/06 הראל חברה לביטוח בע"מ נגד
(239Kb)       

:בית המשפט המחוזי
ת.א. (ב"ש) 3246-09 איסכור צינורות נ' Eclips

:פסיקה על החוק האחיד של אמנות האג
,אמרופא א.ג. נגד ה.ש.י. המגדר - תעשיות פלדה בע"מ 132/85 ע"א
(47Kb) .477 (4)פ"ד מא   
(24Kb) DATALAB MANAGEMENT PTY .LTD 306/85 א"ע
,ד"ר מרוין ג'יקובסון נגד פולק אינטרנשיונל בע"מ   
.309 (2)ה.ג. פולק בע"מ , פ"ד מג   
, הרלו אנד ג'ונס נגד אדרס חמרי בנין בע"מ 815/80 ע"א
(244Kb) .225 (4)פ"ד לז   
, אדרס חמרי בנין בע"מ נגד הרלו אנד גונ'ס 20/82 נ"ד
(477Kb) .221 (1)פ"ד מב   
, ת.א. (עפ') 2892-04 פלובטיקח ס.ב.א. נ' עדאוי ואח'