Skip to main content
21.05.2023 | א סיון התשפג

טקסי הענקת תארים לשנת תשפ"ג 2023

הטקסים לבוגרי תואר ראשון ותואר שני ושלישי יערכו בקמפוס אוניברסיטת בר-אילן בין 11-29.6

תמונה
טקס קבלת תארים

במהלך חודש יוני 2023 יתקיימו באוניברסיטת בר-אילן טקסי הענקת התארים האקדמיים לבוגרי תואר ראשון ומוסמכי תואר שני שסיימו את חובותיהם לתואר באוניברסיטת בר-אילן.

טקס הענקת תוארי דוקטור יתקיים ביום חמישי, י' בתמוז תשפ"ג, 29 ביוני 2023 

הטקסים החגיגיים יערכו בקמפוס בהשתתפות הסגל האקדמי, הבוגרים ובני משפחותיהם.

למועדי הטקסים 

ברכות למקבלי התארים ואיחולי הצלחה בהמשך הדרך.