Skip to main content
21.05.2023 | א סיון התשפג

שביתת הסגל הבכיר מיום ראשון 21.5

הרצאות מרצים מן החוץ, סגל זוטר, מבחנים והגשת עבודות - יתקיימו כמתוכנן

תמונה
פרונטלי

שביתת הסגל האקדמי הבכיר החלה ביום א', 21.5, ותימשך עד להודעה חדשה. 

השביתה היא חלק מהמאבק המקצועי של ארגוני הסגל הבכיר על חתימת הסכם קיבוצי חדש.

בשביתה לוקחים חלק רק חברי הסגל הבכיר ולכן הרצאות מרצים מן החוץ, סגל זוטר ומתרגלים יתקיימו כמתוכנן. 

המחלקות יעדכנו את הסטודנטים אילו שיעורים יתקיימו ואילו לא. הבחינות יתקיימו כרגיל ולא יהיה שינוי במועדי הגשת תרגילים ועבודות.