Skip to main content
04.07.2024 | כח סיון התשפד

מלגת סיוע למשרתי ומשרתות המילואים

נפתחה האפשרות להגיש בקשה למלגת סיוע מטעם המדינה, לסטודנטים וסטודנטיות ששירתו במילואים 60 יום לפחות

תמונה
סטודנט חייל

סטודנטים וסטודנטיות אשר שירתו במילואים במהלך מלחמת "חרבות ברזל" יכולים להגיש בקשה למלגת סיוע חד-פעמית לשנה"ל תשפ"ד מקרן הסיוע של המדינה.

את הבקשה למלגה זכאים להגיש סטודנטים וסטודנטיות לשנת הלימודים תשפ"ד אשר שירתו במילואים 60 ימי שמ"פ לפחות, בצו 8 במסגרת מלחמת 'חרבות ברזל', בין התאריכים 07.10.2023 ועד ה-30.09.2024. משרתי ומשרתות המערך הלוחם זכאים לסיוע של 100% משכר לימוד אוניברסיטאי, משרתי ומשרתות מערך שאינו לוחם זכאים לסיוע של 30% משכר לימוד אוניברסיטאי. בשני המקרים הסיוע לא יעלה על התשלום בפועל.

את הבקשה ניתן להגיש עד לתאריך 30.06.2025. לבקשה יש לצרף אישור לימודים לשנת תשפ"ד וגיליון תשלומים חתום ע"י האוניברסיטה. את המסמכים הדרושים ניתן להוריד מהאינבר.

למידע נוסף:

בדיקת זכאות והגשת בקשה
 

כיוונים 360- מיצוי זכויות לחיילי וחיילות המילואים
 

סרטון הסבר