Skip to main content
11.02.2021 | כט שבט התשפא

פתיחת מערך הספריות

ספריות המערך נפתחו לקהל והן משמשות כמרחבי למידה בהתאם לכללי התו הסגול

תמונה
library

ספריות המערך נפתחו לקהל והן משמשות כמרחבי למידה בהתאם לכללי התו הסגול.
הכניסה לכל ספרייה תתאפשר רק לאחר הזמנת מקום ב
מערכת זימון התורים. כל המידע, שעות הפעילות והשירותים של הספריות הניתנים בתקופה זו נמצאים בקטגוריית "זמן קורונה" באתר מערך הספריות והמידע.