Skip to main content
09.05.2021 | כז אייר התשפא

מלגות הנשיא לדוקטורנטים מצטיינים

תוכנית המלגות כוללת מלגת קיום, פטור משכר לימוד ומימון השתתפות בכנסים בחו"ל, ומאפשרת לדוקטורנטים להשלים את עבודת הדוקטור בתוך 4 שנים

תמונה
מלגות

תוכנית מלגות הנשיא מזמינה מועמדים בוגרי תואר שני מצטיינים עם תזה, שמתכוונים להתחיל את לימודיהם לתואר שלישי בתשפ"ב, להגיש מועמדות לקבלת מלגה. 

המתקבלים למלגה יקבלו תקצוב עד 72,000 שקלים לשנה, לתקופה של ארבע שנות לימוד. בנוסף הם ייהנו מפטור מלא משכר לימוד וסיוע במימון נסיעה שנתית לחו״ל להצגת עבודת המחקר בכנסים בינלאומיים.

מלגת הנשיא נוסדה על ידי אוניברסיטת בר-אילן כדי להגדיל את מספר הדוקטורנטים הלומדים במחלקותיה, במיוחד בתחום מדעי האדם, וכדי לאפשר להם להקדיש את מלוא זמנם ומרצם להשלמת המחקר שלהם.

 

לפרטים נוספים ולהגשת מועמדות