Skip to main content
23.03.2023 | א ניסן התשפג

שינויים בשערי הכניסה לקמפוס

שער מס' 1 בקמפוס יהיה סגור עד לסוף חודש מאי, בשל עבודות הקמת השער החדש

תמונה
tower

שער מס' 1 בקמפוס, יהיה סגור עד לסוף חודש מאי בשל העבודות להקמת שער הרכב החדש. 

הסדרי כניסה חלופיים: 

שער ספורט (10) לרכבים - ייפתח גם במהלך הלילה בכל ימות השבוע. בסוף השבוע, השער ייסגר כשעה לפני כניסת השבת וייפתח מחדש כשעה אחרי יציאת השבת.

שער מוסיקה (20) לרכבים – ייפתח ליציאת רכבים בשעות 18:00-6:30 בימים א'-ה', ועד השעה 14:00 בימי שישי.

שער מזרחי (2) להולכי רגל  – ייפתח ברציפות, 24 שעות ביממה, במהלך כל השבוע.