Skip to main content
 

קול קורא לשנת הלימודים האקדמית תשפ"ה

היחידה למיזמים חברתיים ולהתנדבות ע"ש ד"ר יאיר צדוק ויל ז"ל

מדי שנה, ובמיוחד בימים אלו, קהילת בר-אילן נרתמת לטובת רווחת הזולת

לקראת שנת הלימודים תשפ"ה, היחידה למיזמים חברתיים ע"ש ד"ר יאיר צדוק ויל ז"ל, תמשיך להעניק תמיכה למיזמים חברתיים והתנדבותיים באוניברסיטה, שיקדמו אוכלוסיות רגישות ופגיעות בישראל.

זוהי השנה השמינית לפעילות היחידה, במסגרתה יצאו לפועל מיזמים מגוונים ומקוריים, כאשר בכל שנה נבחרים מיזמים חדשים וכן מיזמים ותיקים הממשיכים בפעילותם הנפלאה.

השנה היחידה תרצה לכלול גם מיזמים הקשורים במלחמה, בעקבותיה התווספו אוכלוסיות חדשות הזקוקות לתמיכה בין אם בעקבות אובדן, טראומה או היעדר הבית ופירוק הקהילה.

מי זכאי להגיש בקשה?

כלל עובדי האוניברסיטה וסטודנטים לכל התארים

משך המיזם

שנה ויותר

עדיפות תינתן

למיזמים התנדבותיים הרותמים את הערך המוסף של האקדמיה, למיזמים עם פוטנציאל השפעה משמעותי וליזמים עם רזומה מרשים בתחום המיזם המוצע

מימון

תקרת המימון 60,000 ₪, הסכום הסופי יקבע ע"י הוועדה

שלב ראשון – הגשת הבקשה
הבקשה תוגש בעברית, להגשת הבקשה

שלב שני –בחינת הבקשה בוועדה
בתחילת שנת הלימודים תשפ"ה הוועדה תעדכן את הזוכים במענק

שלב שלישי –עם הזכייה במענק

  • דו"ח אמצע שנה: בסוף סמסטר א' המיזמים הזוכים יתבקשו לדווח על הפעילות שנעשתה במסגרתם, ועל השימוש בתקציב
  • דו"ח סוף שנה: בתום שנת הפעילות הזוכים יגישו דו"ח מילולי המפרט את העבודה במיזם והעמידה ביעדים, וכן דו"ח תקציבי. כספים שלא ינוצלו יוחזרו לדיון הוועדה
  • אירוע סיום שנה: בסוף השנה האקדמית יתקיים אירוע מסכם בו הזוכים יציגו פעילותם

מועד סופי להגשת הפניות: 1 באוגוסט 2024, כ"ו בתמוז תשפ"ד

לפרטים ושאלות ניתן לפנות במייל:  [email protected]

בהצלחה!