Skip to main content
 

הוגנות מגדרית

סטודנטים הולכים

חזון בר-אילן להוגנות מגדרית

על בסיס העקרון של שוויון מגדרי, צדק חברתי ושאיפה למצוינות אקדמית, אוניברסיטת בר-אילן תפעל לקידומן של נשים מכל קבוצות האוכלוסייה, ללא הבדל דת, גזע, ולאום. האוניברסיטה תעודד נשים להצטיינות מחקרית ולהישגים מדעיים יוצאי דופן, ותביא למינוי נשים לתפקידים בכירים שווים לאלה של הגברים חברי הסגל. האוניברסיטה שואפת ופועלת להיות המובילה בארץ בקידום שוויון מגדרי.

תמונה
פרופ' אורנה ששון-לוי
פרופ' אורנה ששון-לוי

במסגרת תפקידי כיועצת הנשיא להוגנות מגדרית, אני פועלת לשיפור מעמדן של נשים באוניברסיטת בר-אילן, ולשינוי ממשי במבנה המגדרי ובתרבות המגדרית של האוניברסיטה. באמצעות שיתוף פעולה מלא עם לשכת הנשיא ולשכת הרקטור, אני מקווה להביא לגיוסן של יותר חוקרות לאוניברסיטת בר-אילן (במיוחד במדעים המדויקים), לקידומן של חוקרות לדרגת פרופסור, למינוין של חוקרות לתפקידי הנהגה בכירים בבר-אילן, לדאוג למיצוי זכויות

של סטודנטיות ומרצות, לפתח תרבות שבה ניתן לשמור על איזון בין עבודה למשפחה, להענקת תמיכה וסיוע לדוקטורנטיות, למניעת אפליה כלפי נשים, ולהטמעת חשיבה ופעולה מודעת מגדר בקרב ההנהלה, הסגל והסטודנטים.

אני מאחלת לכולן ולכולם שנת לימודים פוריה ומוצלחת!

ליצירת קשר: [email protected]

תכנית אסטרטגית לקידום הוגנות מגדרית

זכויות ונהלים

מניעת הטרדה מינית

הטרדה מינית או התנכלות הינם מעשים אסורים ופסולים עפ"י דין. באוניברסיטת בר–אילן נקבע והוחל תקנות למניעת הטרדה מינית הקובע כי הטרדה מינית או התנכלות הינם מעשים אסורים ופסולים המהווים עבירות משמעת חמורות.

לקריאת התקנון ולרשימת הנציבות למניעת הטרדה מינית באוניברסיטת בר-אילן

נהלי הורות ומגדר לסטודנטיות/ם

זכויות אקדמיות והתאמות לסטודנטיות.ים הנמצאים בטיפולי פוריות, שמירת הריון, הריון, חופשת לידה/אימוץ או קבלת ילד למשמורת/אומנה ולבני/בנות זוגן/ם.

לקריאת תקנון הזכויות

חניה בקמפוס

סטודנטית מהחודש השביעי להריונה, ועד לחודש לאחר הלידה, זכאית לקבל אישור חניה ללא תשלום בתוך הקמפוס.

להגשת בקשה לחניה בקמפוס

רשימת חדרי הנקה
  1. בניין הנדסה (1102), חדר 104
  2. בניין מוזיקה (1005), חדר 213 (המפתח נמצא במזכירות המחלקה למוזיקה)
  3. בניין חינוך (905), חדר 218
  4. בניין המדרשה (405), חדר 102
  5. בניין משפטים (305), חדר 126
  6. בניין כימיה (211), חדר 320 (המפתח נמצא במזכירות המחלקה לכימיה)
מעון יום לגיל הרך

מרכזים ותוכניות לקידום נשים

רבנית הקמפוס דבורה עברון
קול פמיניסטי תורני בקמפוס
052-3845142

המדרשה
הוראת תורה לנשים
המדרשה

התכנית ללימודי מגדר
היחידה ללימודים בינתחומיים
התכנית ללימודי מגדר

מרכז רקמן לקידום מעמד האישה, בפקולטה למשפטים
סיוע משפטי לנשים בענייני משפחה, מחקר וקידום מדיניות ציבורית וחקיקה
מרכז רקמן

She Codes
קידום נשים בעולם התכנות, פעילות ביוזמת סטודנטיות
She Codes

ProWoman
תוכנית לעידוד וקידום נשים במשק ובחברה הישראלית, פעילות ביוזמת סטודנטיות
ProWoman

WE Women Entrepreneurship
קידום יזמות נשית בעיקר בקרב סטודנטיות, פעילות ביוזמת סטודנטיות
Facebook LinkedIn

נשים באקדמיה, עמוד הרשמי
Facebook