היחידה לבטיחות | אוניברסיטת בר אילן
הודעות

מערך הבטיחות אוניברסיטת בר-אילן

ערכים ומטרות

עופר שרגאי
סמנכ"ל תפעול
מערך הבטיחות אוניברסיטת בר-אילן הוא מערך מינהלי העוסק במגוון הנושאים הקשורים לבטיחות ולגיהות (בריאות הציבור) ופועל בתחומים אלה בקמפוס ברמת-גן ובקמפוס הפקולטה לרפואה בגליל בצפת.
תחומי הפעילות של המערך הן רבים ומגוונים. הפעילות נגזרת ממאות הוראות החוק והתקנות בתחומי הבטיחות והגיהות בעבודה.
מטרת הפעילות ליצור סביבת עבודה ולימוד בטוחות באוניברסיטה, למנוע תאונות ומחלות מקצוע ולאפשר לסטודנטים, לחוקרים ולכלל עובדי האוניברסיטה "לחזור הביתה בשלום".

מחלקת הבטיחות שייכת לכלל הסטודנטים העובדים והחוקרים באוניברסיטה ונועדה לשפר את איכות המחקר ושמירה על שלום הציבור .
המערך עוסק בשיפור האפקטיביות של החוקים והתקנות בענייני בטיחות, לצורך קיום מחקרים תוך הקטנת הסיכוי לתאונות.
מערך הבטיחות עוסק בין היתר באכיפה איכותית ויצירת סביבה ממושמעת ומקיימת את הוראות הבטיחות .

המערך מעמיד את הסטודנט, העובד והחוקר במרכז, תוך כדי טיפוחם והעצמתם, מתוך מגמה להביא למידע רב ככול האפשר בדבר זכותו לדעת את הסיכונים העומדים בפניו. אתר אינטרנט זה מהווה נדבך חשוב בהעברת המידע לכלל הציבור.
המערך מקיים שותפות עם משאבי אנוש, האקדמיה, האגודה והוועדים השונים כדי להשיג את המטרות הללו.
המערך עוסק כל העת בפיתוח טכנולוגיות מתקדמות בכל שלבי העשייה, יישומן והטמעתן, הן במערכות ניהול הבטיחות, והן במערכות הרכש של חומרים מסוכנים.

המערך עושה רבות לחסכון במשאבים והתייעלות מתמדת תוך הפניית משאבים שנחסכו לטובת הבטיחות.
מטרתנו להיות חלוצים בתחומים רבים ככל האפשר בנושא הבטיחות. ולשמחתנו השגנו "חלוציות" במספר תחומים, ביניהם: קיום מערכת ניהול ומעקב מדויקת על החומרים המסוכנים הזמנתם מיקומם וידיעת כמות הרעלים, הנמצאת בכל רגע נתון, בכל מעבדה ומעבדה בכפוף להיתר הרעלים.
רק בשיתוף פעולה חוצה ארגון מורכב כשל אוניברסיטה אפשר להגיע להישגים.