היחידה לבטיחות | אוניברסיטת בר אילן
כללי < הודעות

הודעות

חלוקת תעודות למשתתפי קורס נאמני בטיחות לראשי מעבדות. יו"ר מועצת הבטיחות, אינג' שמואל גן-אל חילק תעודות למסיימי קורס נאמני הבטיחות. חלוקת התעודות נערכה בתאריך 24/03/2015 בסיום ישיבת מועצת הבטיחות.

הדרכת בטיחות בפקולטה לרפואה בצפת בתאריך ה-9/3/15 התבצעה הדרכת בטיחות על ידי ניידת ההדרכה של המוסד לבטיחות וגהות. בהדרכה השתתפו 46 עובדים מהפקולטה לרפואה בצפת, הן עובדי מעבדות, הן העובדים במשרדים והן עובדי אחזקה וניקיון. תודה לאבי סייג מהמוסד לבטיחות וגהות, שהגיע בהתראה כה קצרה. יישר כח לשרון לביא, ממונה הבטיחות ולצבי טבצ'ניק, מנהל ביטחון ובטיחות בפקולטה לרפואה בגליל אשר ניצחו על ההדרכה.


ניידת הדרכה בבטיחות

הדרכת רענון עבודה בגובה במהלך חודשים דצמבר וינואר התקיימה הדרכת רענון עבודה בגובה לאנשי מחלקת אחזקה ומחלקת הנדסה אלקטרומכנית. הדרכה בתחומים: על סולמות, מעל גגות, מתוך בימת הרמה מתרוממת ומעל פיגומים נייחים
קורס נאמני בטיחות לראשי מעבדות בתאריך ה-2/2/15 נפתח קורס נאמני בטיחות לראשי מעבדות באוניברסיטה. הקורס מאורגן ע"י יחידת הבטיחות בשיתוף המוסד לבטיחות ולגיהות. משתתפים 30 ראשי מעבדות ומנהלי מעבדות מהפקולטות למדעי החיים, מדעים מדויקים, הנדסה, המרכז לחקר המוח והמכון לננוטכנולוגיה. הנושאים המועברים בקורס ע"י מרצים מקצועיים בתחום: חוקים ותקנות בבטיחות, בטיחות כימית, ביולוגית, בטיחות בחשמל ואש, גיהות תעסוקתית, נהלי בטיחות באוניברסיטה ועוד. הקורס מתקיים בהתאם להחלטת מועצת הבטיחות ומינוי ראשי המעבדות לנאמני הבטיחות ע"י יו"ר מועצת הבטיחות, הסמנכ"ל לבינוי תחזוקה ופיתוח, אינג' שמואל גן-אל. בהצלחה למשתתפים בקורס נאמני הבטיחות!
יום העיון השנתי בבטיחות לעובדי המעבדות – תשע"ה יום העיון השנתי בבטיחות לעובדי המעבדות: "עבודה בטיחותית במעבדה" נערך במרכז וואהל בתאריך ה-23/10/14, לפני פתיחת שנת הלימודים האקדמית. יום העיון אורגן ע"י יחידת הבטיחות של האוניברסיטה בהשתתפות ראשי מעבדות, סטודנטים לתארים מתקדמים והעובדים במעבדות. נשאו ברכות: מנכ"ל האוניברסיטה, יו"ר מועצת הבטיחות והסמנכ"ל לבינוי, תחזוקה ופיתוח ודיקני הפקולטות. ההרצאות ביום העיון עסקו בנושאים הבאים: בטיחות ביולוגית, בטיחות כימית, בטיחות בפיסיקה והנדסה והועברו ע"י מרצים מומחים בתחומם בארץ. התקיימה תערוכה ובה תצוגה של ציוד מגן אישי וציוד מעבדתי בטיחותי , ובסיום יום העיון המשתתפים התמנו בשימוש במטף כיבוי אש. סה"כ משתתפים ביום העיון: מהפקולטה למדעי החיים: 354 מהפקולטה לרפואה : 66 מהפקולטה להנדסה : 41 מהמחלקה לכימיה : 215 מהמחלקה לפיסיקה : 80