היחידה לבטיחות | אוניברסיטת בר אילן
בטיחות ביולוגית > סיווג מנדפים ביולוגיים ונהלי השימוש במנדפים הביולוגיים

סיווג מנדפים ביולוגיים ונהלי השימוש במנדפים הביולוגיים

מנדפים ביולוגיים מהווים חלק ניכר מאמצעי הבידוד במעבדה הביולוגית, למניעת חשיפה לגורמים מזהמים ומדבקים, ולחומרים רעילים מצד אחד, ולספק תנאי עבודה סטריליים מצד שני.
1. זרימת אויר
• זרימת אויר לאוויר החיצון וגם בחזרה לתוך המנדף, הינה דרך מסנן HEPA (High Efficiency Particulate Air) תקני, המוגדר היעיל ב- 99.97% לפחות לעצירת חלקיקים בגודל 0.3 מיקרון והינו יעיל אפילו לעצירת חלקיקים קטנים מ- 0.3 מיקרון. מסנן HEPA עשוי מיריעת פיברגלס מקופל הלוך וחזור בעובי של 15 ס"מ במסגרת עץ. פסי אלומיניום מפרידים בין הקפלים ומאפשרים זרימת אויר אחיד (למינארי) בכל השטח (laminar flow).
• כיוון ומהירות זרימת האוויר תלויים בסוג המנדף.
2. סוגי המנדפים
בין הסוגים שונים של מנדפים ביולוגיים, קיים סוג אחד המגן אומנם על העובד אבל אין בו שטח עבודה סטרילי. סוגים אחרים של מנדפים כן מספקים הגנה על העובד וגם תנאי עבודה סטריליים. סוג אחר של מנדף יש בשטח עבודה סטרילי אבל אין הגנה לעובד. להלן
תיאור סוגי המנדפים:
א. מנדף ביולוגי למינארי אנכי - ביוהזרד (Biohazard vertical laminar flow hood) תיבה עם זרימת אוויר אנכית, המיועדת למנוע יציאה של גורם ביולוגי הנמצא בתוכה, אל האוויר החיצון.
1. Class I - אויר נכנס דרך פתח המנדף ויוצא דרך מסנן HEPA. מנדף זה מגן על העובד אבל שטח העבודה אינו סטרילי. מנדף זה שימושי לעבודה בציוד כמו מערבל, סוניקטור או צנטריפוגה, או לעבודה בבעלי חיים.
2. Class II type A - מנדף למינארי המזרים 70% מהאוויר לתוך המנדף דרך מסנן HEPA. מנדף זה מגן על העובד ומיועד לעבודה במיקרואורגניזמים ובתרביות תאים בתנאים סטריליים. מנדף מסוג זה לא מיועד לעבודה בחומרים נדיפים רעילים. רוב המנדפים הביולוגיים במעבדות האוניברסיטה הם מסוג זה.
3. Class II type B - מנדף למינארי המוציא 70-100% מהאוויר מהמנדף דרך מסנן HEPA מחוץ לחדר. מיועד לעבודה בחומרים רעילים מתנדפים בתנאים סטריליים.
4. Class III (איזולטור, תיבת כפפות= (Glove box - מנדף ביולוגי אטום העבודה בו נעשית באמצעות כפפות אטומות הצמודות לתיבה. האוויר, הנכנס דרך מסנן HEPA יוצא דרך שני מסננים אבסולוטיים אחד אחרי השני. קיימים בו כל הסידורים להכנסה ולהוצאה של ציוד, כלים ובעלי חיים, בצורה בטיחותית. בתוך מערכת של מספר מנדפים אטומים, מחוברים ביחד, נמצא כל הציוד הדרוש לצרכי העבודה. כל חומר מזוהם מוצא, לאחר עיקור באוטוקלאב (המחובר אף הוא למערכת המנדפים). דרגת האטימות של התיבות חייבת לעמוד בתקן המקובל. תיבות אלו מיועדות לעבודה בגורמים מסוכנים הדורשים בידוד ברמה 3 או 4. ב. מנדף ביולוגי למינארי - לא ביוה
זרד (Laminar flow hood - not Biohazad) תיבה שיש בה זרימת אויר אופקית או אנכית דרך מסנן HEPA, עם שטח עבודה סטרילי אך אין בה הגנה לעובד. תיבה כזו מיועדת רק להכנת חומרים ללא סיכון. אסור להשתמש בתיבה מסוג זה לעבודה בחומרים ממקור מדבק, רעיל, אלרגני, רדיואקטיבי, או בגורם ביולוגי כלשהו אשר השפעתו על האדם לא ידועה.
3. הוראות כלליות לשימוש במנדף ביולוגי
• דע איך פועל המנדף
• תכנן היטב את העבודה: הכן מראש את כל הכלים, והציוד הדרושים לניסוי.
• הקפד על הסדר והניקיון במנדף. אין לאחסן פריטים מיותרים כמו קופסאות ובקבוקים בתוך, וליד המנדף.
• רחץ ידיים היטב לפני -וגם אחרי- העבודה במנדף.
• לבש חלוק נקי בזמן העבודה במנדף: על מנת לשמור על הבטיחות וכדי למנוע זיהום של החומר בטיפול.
• יעילות המנדף מבוססת על זרימת האוויר חלקה. כל דבר המפריע לכיוון זרימת האוויר גורם ליצירת מערבולות (turbulence) ומוריד את יעילות המנדף. לדוגמה: תנועת ידיים מהירה בתוך המנדף, תנועה של אנשים העוברים ליד המנדף, רוחות ממאוורר, ממערכת האוורור בחדר או מדלת פתוחה. • הגן על עצמך, על העבודה ועל עובדים אחרים.
4. הוראות עבודה במנדף למינארי אנכי Biohazard.
א. בתחילת העבודה, יש לפעול כדלהלן:
• הפעל את המנדף למשך 5 דקות.
• לבש חלוק נקי, רחץ ידיים היטב, ולבש כפפות מתאימות.
• נגב את שטח העבודה עם אתנול 70% וכמו כן נגב כל פריט הנדרש לעבודה במנדף עם אתנול 70%.
• אין לשים פריטים סמוך לפתחים המיועדים לכניסה או יציאה של אויר מהמנדף.
• על מנת להבטיח עבודה סטרילית, סדר את הציוד הדרוש בצורה המפרידה בין חומרים נקיים וחומרים מזוהמים. הימנע מלהעביר חומרים מזוהמים מעל חומרים נקיים. עבוד לכיוון משטח נקי לשטח מלוכלך.
• יש לבצע את העבודה 15 עד 20 ס"מ לפחות, משולי המנדף.
ב. שמירה על טכניקה מיקרוביולוגית טובה:
• הימנע מהשימוש בלהבה במנדף. אש גורמת להפרעה בזרימת האוויר ובכך עלול להיגרם זיהום החומר. כמו כן, הצטברות של חום עלולה לגרום לנזק למסננים במנדף.
• החזק מבחנות ובקבוקים בצורה אופקית ככל האפשר בזמן פתיחתם, על מנת לשמור על הסטריליות.
• השתמש במכשירי פיפטציה מכניים. אין לעשות פיפטציה בפה!
• השתמש במכלים אופקיים, המכילים חומר חיטוי מתאים, לאיסוף פיפטות לאחר השימוש. הימנע משימוש במכלים אנכיים המונחים על הרצפה או מחוץ למנדף לאיסוף פיפטות.
ג. כללי שימוש בציוד:
• בזמן הכנסה או הוצאה של ציוד מהמנדף הימנע מתנועות ידיים מהירות: עלולות לגרום להפרעות בזרימת האוויר.
• בעת השימוש בציוד הגורם להפרעות בזרימת האוויר במנדף (לדוגמה: צנטריפוגה, מערבל, סוניקאטור) העמד את הציוד בתוך השליש האחורי של המנדף. אין לעסוק בעבודה אחרת נוספת במינדף בזמן הפעלת ציוד זה.
ד. הגן על מערכת הואקום של הבניין מזיהום בחומר ביולוגי כלשהו. הגנה זו תעשה על ידי שימוש במלכודת או במסנן מתאימים, המוצב בין מכל איסוף הנוזלים לבין החיבור לואקום.
ה. נקה חומר שנשפך במנדף, מיד! עם חומר חיטוי מתאים. חכה 3-5 דקות לפני המשך העבודה.
ו. בגמר העבודה:
• הוצא את כל החומרים מהמנדף
• נגב את השטח עם אתנול 70%.
• הפעל את המנדף במשך 10 דקות.
• כבה את האור.
• לא מומלץ להשתמש באור UV מסיבות בטיחותיות.
• בדוק את מצב המגש הנמצא מתחת לשטח העבודה וחטא לפי הצורך.
ז. כל פסולת ביולוגית חייבת טיהור על ידי עיקור באוטוקלאב או חיטוי מתאים אחר.
ח. הסר את החלוק והכפפות, ורחץ ידיים היטב לפני צאתך מהמעבדה.
5. עבודה בחומרים רדיואקטיביים במנדף ביולוגי
א. ניתן לעבוד במנדף ביולוגי באותן הכמויות של חומרים רדיואקטיביים אשר מותר לעבוד בהם על השולחן.
II. כסה את משטח העבודה שבמנדף עם ניר סופג, אטום מלמטה. הקפד!! לא לכסות את החריצים במנדף על מנת שלא להפריע לזרימת האוויר.
III. ניתן להשתמש במגש אמייל או נירוסטה. חובה לכסות מגש פלסטי בניר סופג, אטום מלמטה. יש לבחור במגש בגודל אשר לא יכסה לגמרי את פתחי האוויר.
IV. עבודה עם חומר מסומן עם יוד רדיואקטיבי: מותר לעבוד עם יוד רק אם הוא קשור לחלבון. אסור!!! לעבוד עם יוד חופשי בתוך מנדף ביולוגי.
V. עבודה עם כל חומר רדיואקטיבי, תותר רק לאחר אישור מהממונה על בטיחות קרינה באוניברסיטה.