היחידה לבטיחות | אוניברסיטת בר אילן
בטיחות ביולוגית > הוראות לפינוי פסולת ביולוגית

הוראות לפינוי פסולת ביולוגית

פינוי פסולת ביולוגית חדה

כל עבודה, שבה משתמשים בחפצים חדים, או הגורמת ליצירת פסולת חדה כמו: מחטי מזרקים, סכיני גילוח, אזמלי ניתוחים (סקלפלים), פיפטות, שברי זכוכית, פלסטיק וכדומה, חייבים בנקיטת אמצעים מתאימים לפינויים, למניעת פגיעה בעובדי מעבדה ושירותים.
א. אין להשליך פסולת של חפצים חדים לפח אשפה, לכיורים ו/או לחצר.
ב. הכנס פסולת חדה למכל קשיח ומוצק ייעודי בעל מכסה. על המכל חייבות להיות שתי תויות: סמל ה- Biohazard המצביע על חומר עם סיכון ביולוגי ותווית המצביעה על פסולת של חפצים חדים (Sharps).
ג. אסור להכניס שאריות של כימיקלים מסוכנים לאוטוקלאב, מחשש להיווצרות של גזים רעילים.
ד. על כל מקרה של פציעה על ידי שבר מזוהם, יש לדווח מיידית לחוקר האחראי ולקבל טיפול מתאים לאלתר. בפציעה, אפילו קלה, רצוי לדמם את הפצע ולאחר מכן לשטוף היטב עם מים וסבון. יש ליידע גם את ממונה בטיחות ביולוגית.
ה. ניתן לקבל מכלי פלסטיק מתאימים, לפינוי, במחסן כימיקלים.

פינוי פסולת ביולוגית מזוהמת

1. יש להפריד ולהקצות מכלים יחודיים לפסולת עפ"י הסוגים הבאים:
• פסולת ביולוגית מזוהמת לעיקור ולסילוק.
• פסולת ביולוגית מזוהמת לעיקור, לרחיצה ולשימוש חוזר.
• פסולת לא מזוהמת לפינוי.
• פסולת של חפצים חדים מזוהמים (מחטים, מזרקים, זכוכית) לעיקור ופינוי.
• פסולת של חפצים חדים לא מזוהמים (מחטים, מזרקים, זכוכית) לפינוי.
• נוזלים מזוהמים
• פגרי חיות (מזוהמים/בלתי מזוהמים).
2. הכנס הפסולת לשקיות חסינות חום ו/או מכלים (צהובים) המיועדים לכך (אותם ניתן לקבל במחסן כימיקלים) והוסף מים בכמות הדרושה. המכלים ממחסן הכימיקלים מתקבלים עם מדבקה כימית . רשום על המדבקה את פרטי החוקר, המעבדה ומספר הטלפון. עקר את הפסולת באוטוקלאב . וודא שינוי הצבע על גבי המדבקה המעיד על הטמפ' המתאימה. העבר למקומות ריכוז אשפה רגילה .
3. מומלץ לתלות המכל על האוזן המיוחדת או לייצבו במקום בטוח.
4. יש לנעול התריס העליון של המכל רק לאחר שהמכל מלא, או שמתכוונים לפנותו. (אין אפשרות לפתוח המכל לאחר הנעילה, לכן אין להזיז את התריס עד הסוף כל זמן שהמכל בשימוש)
5. אין למלא את המכל מעבר לקו האדום - אסור שחפצים חדים יבלטו החוצה.
6. מכל הפינוי מיועד לשימוש חד פעמי ולכן אין לנסות ולהסיר את המכסה.
7. לפני הפינוי, יש לעקר את המכל באוטוקלאב - להבטחת תהליך העיקור, יש להוסיף 100 מ"ל מים לפחות.
8. לפני הכנסת המכל לאוטוקלאב יש לוודא שמודבק טייפ אוטוקלאב המצביע על תקינות העיקור. וכן לכתוב את פרטי החוקר, ומס' טלפון על התווית.
9. עקר את הפסולת באוטוקלאב .
10. וודא שינוי הצבע על גבי המדבקה המעיד על תקינות העיקור(המכל הגיע לטמפרטורה המתאימה).
11. לאחר עיקור פסולת בשקית Biohazard, קשור את השקית וסמנה (במדבקה עם פרטי החוקר, מ\עבדה, טלפון ותאריך עיקור). את השקית ניתן לפנות כפסולת רגילה.
12. לאחר העיקור ניתן לפנות את המכל כפסולת רגילה במקומות הריכוז.
13. בע"ח לא מודבקים יוכנסו לשקיות פלסטיק ועליהן מדבקה עם רישום מפורט של שם החוקר, פרטי הניסוי ותאריך הפינוי. את הפגרים ניתן לשמור בחדר קור 20 - עד למועד הפינוי.
בע"ח מודבקים בפתוגנים יוכנסו לאחר המתתם לשקית אטומה ויוכנסו לעיקור באוטוקלאב ב-132 מעלות למשך שעתיים ! על השקית תהיה מדבקה עם רישום מפורט של שם החוקר, טלפון, פרטי הניסוי, תאריך ביצוע העיקור . את השקית יש לשמור בחדר קו 20- מעלות עד לפינוי.
14. פסולת רדיואקטיבית, כימית וציטוטוקסית תפונה עפ"י הנהלים שנקבעו ע"י ממונה בטיחות קרינה רדיואקטיבית.