היחידה לבטיחות | אוניברסיטת בר אילן
בטיחות ביולוגית > רמות בטיחות של מעבדות ביולוגיות

רמות בטיחות של מעבדות ביולוגיות

פירוט בחוברת: בטיחות במעבדות ביולוגיות, מאת ד"ר איתן ישראלי, בהוצאת המוסד לבטיחות ולגיהות בסיווג המעבדות הבטיחותיות על-פי רמתן מקובל המינוח BL (Biosafety Level) בתוספת המספרים 1-4, כשמינוח זה כולל הן את מבנה המעבדה והן את הציוד והנהלים הבטיחותיים המתאימים לכל רמה.
באוניברסיטה המעבדות הביולוגיות הן ברמת בטיחות : BL-1 או BL-2 או 2+-BL בפקולטה לרפואה מוקמת מעבדה ביולוגית ברמה 3BL- (מעבדת שחפת)

מעבדה ברמת בטיחות BL-1

מעבדה ברמה המתאימה לעבודה בגורמים ביולוגיים המציגים סיכון מזערי או אפסי לעובדי המעבדה ולסביבה.
מעבדה זו אינה נפרדת מחלקי בניין אחרים ואין הגבלות כניסה אליה. העבודה מתבצעת בד"כ בצורה חופשית/פתוחה על שולחן המעבדה, ללא צורך בציוד מגן בטיחותי מיוחד.
הצוות מאומן בטכניקות המיוחדות למעבדה זו, והוא פועל תחת פיקוח מדען בעל ידע כללי במיקרוביולוגיה או בשטחי מדע קרובים.
- לרמת בטיחות 1 ישנם נהלי עבודה, ציוד מגן והתקנים המתאימים לרמת בטיחות 1 .

מעבדה ברמת בטיחות BL-2

רמה זו מתאימה לעבודה בגורמים ביולוגיים מקבוצת סיכון 2 (קיימות טבלאות לקבוצות סיכון של גורמים ביולוגיים ). צוות העובדים יהיה מאומן בטיפול בגורמים פתוגנים, תחת פיקוחם של מדענים המוסמכים לכך.
הגישה למעבדה מוגבלת לעובדים מסוימים בזמן ביצוע העבודה. תהליכים בהם משתחררים אירוסולים יבוצעו במנדפים ביולוגיים או תחת שימוש בציוד מיגון פיזי אחר.
- קיים מכלול דרישות למעבדה ברמת בטיחות 2 : נהלים בסיסיים, נהלים ייחודיים, ציוד בטיחותי, התקנים בטיחותיים.

מעבדה ברמת בטיחות + BL-2

קביעת רמת בטיחות זו נעשית בעזרת יועץ הבטיחות הביולוגית. התקני הבטיחות במעבדה הם כמו ברמה 2BL- ואילו הנהלים – לפי רמה BL-3

מעבדה ברמת בטיחות BL-3

רמת בטיחות המתאימה לעבודה בגורמים מקבוצת סיכון 3. כלומר: גורמים אשר עלולים לגרום למחלות קשות ואפילו למוות כתוצאה מהדבקה בדרכי הנשימה. הצוות חייב להיות מאומן בטיפול בגורמים כאלה ותחת פיקוחם של המנוסים בכך. קיימים מכלול נהלים בסיסיים וייחודיים.