היחידה לבטיחות | אוניברסיטת בר אילן
בטיחות ביולוגית > טיפול בנוזלים וברקמות ממקור אדם (HUMANׂׂ) ובפתוגנים

טיפול בנוזלים וברקמות ממקור אדם (HUMANׂׂ) ובפתוגנים

ב- 1991 התפרסמו בארה"ב ע"י Occupational Safety and Health Administration - OSHA תקנות ה- Bloodborne Pathogens Standard CFR (29 CFR 1910, 1030) העוסקות בעבודה בדם, רקמות ונוזלים מגוף האדם. תקנות אלו מיועדות להגן על עובדים החשופים לגורמים פתוגניים בדם (Bloodborne Pathogens) כמו נגיף הפטיטיסB (HBV) ונגיף האידס (HIV).
ב-2001 פרוסמו תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית בעבודה עם גורמים מסוכנים במעבדות רפואיות, כימיות וביולוגיות), התשס"א-2001
להלן הוראות האוניברסיטה המבוססות על התקנות שהוזכרו לעיל :
 • 1. השתמש בציוד מעבדתי מתכלה (מזרקים, מבחנות, כפפות וכו') לשם הקטנת הסיכונים.
 • 2. השתמש בציוד קבוע מתאים לפי דרגת הסיכון של העבודה (כגון: מנדפים, אוטוקלאבים, צנטריפוגות בטיחותיות וכו'). השימוש במכשירים אלו מותר רק לאחר קבלת הדרכה מאדם מוסמך.
 • 3. התייחס לכל חומר מגוף אדם (דם, נוזלי גוף, רקמות וכדומה) כגורם מדבק. פעל בהתאם להנחיות.
 • 4. אין לאכול, לשתות, להתאפר או לעשן במעבדה.
 • 5. אין לשמור דברי מאכל במקרר המיועד לחומרים מזוהמים. דברי מאכל – בחדר אוכל בלבד!
 • 6. השתמש בציוד המגן הדרוש: חלוק סגור מלפנים, מגני פנים או משקפי מגן, נישמיות- למניעת מגע עם עור או ריריות (עיניים, אף, פה). הסר ציוד מגן מזוהם לפני עזיבת מקום העבודה.
 • 7. כפפות:
  • אין לגעת בחומר מזוהם ללא שימוש בכפפות. על הכפפות להיות חד-פעמיות, יעילות בהגנה על הידיים ונוחות לשימוש. עדיף להשתמש בכפפות ניטריל. • בעת עבודה עם כפפות, אין לגעת בעיניים, באף או בפה. אין לגעת במכשור המיועד לשימוש כללי, טלפון או חפץ אחר שאינו קשור לעבודה. • אין לעזוב את מקום העבודה עם כפפות על הידיים - קודם יש להסיר את הכפפות. בכל מקרה, עם הסרת הכפפות ו/או סיום העבודה, יש לרחוץ את הידיים עם מים וסבון. • יש להקפיד על חיטוי משטח העבודה. יש לבצע חיטוי לפחות פעם אחת ביום.
 • 8. אין לעבוד בתאים, בשורות תאי סרטן ובחומרים ממקור הומני, אלא אם
  הוכשרה המעבדה לכך. המעבדה תכלול תשתית מתאימה - לרבות מנדף ביולוגי מסוג BIO HAZARD (לפי דרגת הסיכון של העבודה), אוטוקלאב זמין ואוורור מתאים. השתמש רק במבחנות בטיחותיות אטומות (פתיחתן תתבצע רק במנדף ביולוגי).
 • 9. העברת חומר מזהם מיחידה ליחידה תיעשה במכל קשיח (בלתי שביר), אטום ונוח לשימוש ולטלטול. לפני ההעברה, המכל יעבור חיטוי בחלקו החיצוני בחומר מלבין או חומר חיטוי מתאים אחר. המכל יסומן ב: סמל ה- Biohazard, שם החוקר האחראי, כתובת ומספר טלפון שלו.
 • 10. עבודה עם חומר מזהם תתבצע בתוך מנדף ביולוגי (Biohazard - Class II). יש לכסות את משטח העבודה עם ניר סופג אטום מלמטה. יש להימנע מלכסות את פתחי היניקה שבמנדף.
 • 11. השתמש, ככל האפשר, בכלים חד פעמיים (פיפטות, מבחנות וכו').
 • 12. אין לבצע פיפטציה בפה - השתמש באמצעים מכניים לפיפטציה.
 • 13. בהפרדת סרום או פלסמה מדגימת דם, הסירכוז יתבצע במבחנות אטומות בפקק מתאים, ובמכלים סגורים, כשהצנטריפוגה סגורה. בתום הקרישה או הסירכוז, יש להעבירם בפיפטה ביניקה מכנית. אסור למזוג סרום או פלסמה ממבחנה למבחנה.
 • 14. אזורים בעלי סיכון גבוה במעבדה יתופעלו בהתאם להוראות בטיחות מחמירות ויסומנו בסימון בינלאומי מתאים.
 • 15. השתמש בחפצים חדים בזהירות רבה.
 • • מזרקים, אין להחזיר את המכסה למחט לאחר השימוש או להפרידה מהמזרק אלא להשליכם מיד למיכל הפסולת החדה.
  * מזרקים ומחטים, וכל פסולת מזוהמת של חפצים חדים, יש לאסוף בכלי קשיח וסגור המיועד לחפצים חדים (Sharps), מסומן עם סמל ה- Biohazard.
  * הורדת מחטים ממזרק - במתקן להסרת מחטים בלבד אשר במכסה מיכל הפינוי.
  * לעיקור: הוסף 100 מ"ל מים לכלי לפני סגירתו והכנסתו לאוטוקלאב לעיקור. לאחר העיקור, ניתן לפנות את הכלי הסגור, מסומן בטייפ אוטוקלאב (אשר מצביע על עיקור), כפסולת רגילה.
 • 16. פעולות טיהור:
  • לחיטוי – משטחי עבודה וכלים: תמיסת כלור 0.05%. הכנה: מיהול תמיסת אקונומיקה מבקבוק (5%) פי 100. יש להכין תמיסה מהולה מידי שבוע. חומרי חיטוי נוספים: מלבין (אקונומיקה) - מהול (10%), תרכובות יוד - Wecodyne - 5%, אתנול 70%, לפי סוג הפעולה (ניקוי כלים ושטח העבודה, ניקוי הצנטריפוגה, ניקוי ציוד רגיש וכו'). שימו לב: תמיסת יוד וכוהל – לא עובדות על נבגים.
  • פסולת ביולוגית (מבחנות עם דמים, כלים מזוהמים, כפפות לאחר שימוש וכו') אסוף בשקית Biohazard חד פעמית לעיקור באוטוקלאב. אם הפסולת יבשה, הוסף 150 מ"ל מים לשקית (ללא גרימת התזות) על מנת להבטיח תהליך עיקור יעיל. סגור את השקית (ניתן לעשות זאת עם גומי), והעבר את השקית בתוך מכל קשיח (מתכת או פלסטי) לאוטוקלאב. שקיות המסומנות בטייפ אוטוקלאב המצביע על כך שעבר עיקור, ניתן לפנות כפסולת רגילה. אסור לשפוך פסולת דם ונוזלי גוף לפחי אשפה ללא עיקור.
  • אזהרה: לא להכניס שאריות של כימיקלים רעילים לתוך שקית מיועדת לאוטוקלאב.
 • 17. טיפול בשפך: במקרה של שבירת מבחנה או בקבוק עם דם או חומר מזוהם אחר, יש לכסות את השטח עם נייר סופג. יש להרטיב את הניר עם מלבין מהול 1:10, מהשוליים פנימה, ולהשאיר 10 דקות. לאחר מכן, בלבוש ציוד מגן כמו כפפות, חלוק, כיסוי נעליים וכדומה (על פי הצורך) אסוף את הפסולת בעזרת יעה . אסוף את הפסולת לתוך מכל פסולת חדה. חטא את השטח עם מלבין מהול 1:100.
 • 18. יש לנהל רישום קפדני, במחברת מיוחדת: על מקורות הדמים ונוזלי הגוף המגיעים ליחידה, שמות העובדים אשר טיפלו בהם, תאריך, אופן השימוש ומקום העבודה.
 • 19. תאונות פיזיות וכן כל מקרה של חשיפה משמעותית לגורם ביולוגי ידווחו מיידית לראש המעבדה ולממונה בטיחות ביולוגית. לאחר כל תאונה יש לערוך הערכה רפואית, טיפול כנדרש ולבצע מעקב אחר הרישומים בכדי לזהות אפשרות להדבקה. יש חובה ליידע את ממונה הבטיחות הביולוגית על אירועים כאלה. כשהמטרה: מניעת הישנות תאונות דומות.
 • כל עובד הנחשף לדם, מוצרי דם, נוזלי גוף או רקמות של בן אדם, חייב לקבל חיסון נגד הפטיטיס B.