היחידה לבטיחות | אוניברסיטת בר אילן
בטיחות ביולוגית > טיפול בשפך ובתאונות

טיפול בשפך ובתאונות

חיטוי שפך עם גורמים ביולוגים :
 • יש לכסות מיד במגבת נייר או כל חומר סופג אחר.
 • פזר חומר חיטוי סביב אזור הנתז ולאחר מכן על גבי החומר הסופג למשך 10 דקות.
  [ חומר החיטוי המומלץ לכך: תמיסת היפוכלוריט בריכוז כלור חופשי של 0.5% ]
 • תערובת הנתז עם החומר הסופג תנוקה בחומר סופג ותיאסף לתוך מיכל פסולת מזוהמת.
 • את שטח הפנים יש לנגב שנית בחומר החיטוי.
 • זכוכית שבורה ורסיסים יאספו באמצעות מברשת ויעה.
 • במהלך הפעולה חובה לעטות כפפות, ויש להימנע ממגע ישיר של הידיים בנתז המחוטא.
  • 2. דקירות מחט או פצעי דקירה אחרים, חתכים שריטות או זיהום עורי ע"י נתזים או שפכים של חומר מזוהם :
 • יישטפו באופן יסודי במים וסבון ויחוטאו בחומר חיטוי (תמיסת יוד). יש לעודד דימום מהפצעים.
  • 3. כל תאונות הנתזים והשפכים וכל זיהום כללי או חשיפה לחומר מזהם ידווחו מייד למנהל המעבדה.
 • - יש לשמור על עותק רשום של תקרית זו.
 • - יש לדווח על התאונה בכתב לממונה בטיחות ביולוגית.
 • - הערכה רפואית, מעקב רפואי ובמידת הצורך טיפול רפואי וייעוץ - בהתאם לצורך.