היחידה לבטיחות | אוניברסיטת בר אילן
בטיחות ביולוגית > סכום הוראות בטיחות במעבדה ביולוגית

סכום הוראות בטיחות במעבדה ביולוגית

כלל: הגישה למעבדה מוגבלת לעובדים/סטודנטים בלבד. ראש המעבדה יגביל את הכניסה אליה באופן כללי והוא שמתווה מדיניות על פיה - רק אנשים מיומנים, המקיימים את הדרישות המסוימות, יורשו להיכנס.
 • אין לאכול, לשתות, לעשן או להתאפר במעבדות.
 • יש ללבוש חלוקים מכופתרים בכל זמן השהייה במעבדה. אין לצאת בחלוקים לאזורים מחוץ למעבדה - ספריה, חדר אוכל, משרדים וכדומה.
 • חובה להרכיב משקפי מגן. אין להשתמש בעדשות מגע בתחומי המעבדה.
 • חובה לנעול נעליים סגורות.
 • בעלי שיער ארוך יאספו אותו בעת העבודה במעבדה, אין לעבוד במעבדה עם כובעים רחבי שוליים.
 • פיפטציה בפה אסורה בהחלט! השתמש בפיפטות אוטומטיות או ידניות.
 • אין לטעום שום חומר הנמצא במעבדה, אין להריח ישירות שום חומר כימי: הרחת חומרים תתבצע ע"י נפנוף האדים בכף היד לכיוון האף.
 • לפני תחילת ניסוי: וודא שאתה מכיר את תכונות החומרים, רמת הסיכון, וכן הימצאות אמצעי נטרול/חיטוי מתאימים בכמות מספקת במעבדה.
 • הימנע ככל האפשר ממגע העור עם חומרים כימיים/ביולוגיים. הרכב כפפות (עדיף כפפות ניטריל) בכל תהליך הכולל מגע ישיר בחומר אינפקטיבי או מגרה. אין להסתובב עם כפפות מזוהמות . יש להסירן בעת מגע עם מכשירים ציבוריים - טלפון, ידיות הדלתות וכדומה.
 • כל חומר מזוהם יחוטא לפני פינויו מהמעבדה ולעקר בהתאם לדרוש.
 • חטא משטחי עבודה לפחות אחת ליום ולאחר כל שפך של חומר אינפקטיבי.
 • רחץ ידיים:
  • לאחר כל מגע עם חומר אינפקטיבי
  • בתום כל ניסוי
  • לאחר הסרת כפפות
  • ולפני עזיבת המעבדה.
 • שטוף כלים משאריות חומרים כימיים וביולוגיים לפני העברתם לשטיפה לעובדי הניקיון.
 • אין לשפוך ממיסים, כימיקלים או כל חומר מסוכן אחר לכיור או לפח האשפה - השתמש במכלים המתאימים לכך (ראה נהלים לטיפול בפסולת כימית וביולוגית)
 • השימוש במכשירים שונים, כגון צנטריפוגות על סוגיהן השונים, אוטוקלאב וכו' יותר רק לאחר קבלת הדרכה מאדם המוסמך לכך.
 • ציוד מתכלה וחפצים חדים לאחר שימוש (כדוגמת מחטים, מזרקים, פיפטות פסטר וזכוכית שבורה) ייאספו במכלים קשיחים (דוגמת בקבוקי פלסטיק). עד לסילוקם כאשפה רגילה.
 • כל פסולת ביולוגית הכוללת דם הומני ומוצריו, נוזלי הגוף כדוגמת זרע, שתן, רוק וכדומה. וכן פתוגנים כגון; חיידקים, וירוסים, פטריות, טפילים וכדומה, תעוקר כנדרש (אוטוקלאביזציה) בטרם השלכתה כאשפה
 • אין לעבוד בתאים, בשורות תאי סרטן ובחומרים ממקור הומני אלא אם כן המעבדה הוכשרה לכך (המעבדה תכלול תשתית מתאימה - לרבות מנדף ביולוגי מסוג biohazard (לפי דרגת הסיכון של העבודה), אוטוקלאב זמין ואוורור מתאים, שימוש בראש צנטריפוגה אטום, או במבחנות בטיחותיות אטומות (פתיחת המבחנות תבוצע במנדף ביולוגי).
 • יש להמית חיות מעבדה שנעשה בהם ניסוי כלשהו ולהעבירן לפינוי לפי הוראות הבטיחות.
 • חל איסור חמור לתת חיות מעבדה לאדם אחר ובמיוחד - אין לקחתם הביתה!!
 • אזורים בעלי סיכון גבוה במעבדה (אזור רדיואקטיבי, אזורי שימוש בחומר פתוגני וכו') יופעלו בהתאם להוראות בטיחות ייחודיות ויסומנו בסימון בינלאומי בהתאם.
 • וודא תקינות והימצאות ציוד חירום כגון ציוד עזרה ראשונה, ברז לשטיפת עיניים, וכו'. יש לערוך בהם בדיקות תקופתיות מתאימות, ועליך לדעת את דרכי השימוש בציוד החירום.
 • וודא תקינות מנדף לפני העבודה . כל מנדף עובר בדיקת תקינות פעמיים בשנה ומודבק עליו תו המעיד על תקינותו. אין לעבוד במנדף שאינו תקין (מדבקה אדומה!).
 • אין לאחסן חומרים במנדף.
 • יש לבצע כל פעולות הניסוי תוך הקפדה על מניעת יצירת אירוסולים.
 • כל החומרים והתמיסות יהיו מסומנים באופן ברור ומפורט: שם, תאריך הכנה, שם המכין. במידה והחומר מסוכן יש להוסיף הערה בדבר רמת הסיכון. יש לצמצם ככל האפשר נפח כלים המכילים חומרים מסוכנים.
 • לא יעשה כל טיפול בחומר בלתי מזוהה, אלא בתיאום עם ממונה הבטיחות ותחת השגחתו.
 • יש לטפל בשאריות חומרים לאחר ניסוי מייד עם היווצרם.
 • העברת כלי המכיל חומר מסוכן אל מחוץ למעבדה תעשה בתוך כלי נוסף אטום ובלתי שביר.
 • יש להקפיד על עיגון בלוני הגז הקיימים במעבדה וכן על סגירת ברז הגז הראשי עם תום העבודה.
 • על כל מי שנמצא במעבדה או שמגיע אליה לפני השעה 7:00 בבוקר או אחרי השעה 20:00 לדווח על כך ל"ביטחון" (טל. 8550) ולוודא שיהיה אדם נוסף במעבדה.
 • תאונות פיזיות וכן כל מקרה של חשיפה משמעותית לגורם ביולוגי, ידווחו מיד לראש המעבדה. לאחר כל תאונה יש לערוך הערכה רפואית, טיפול כנדרש, ולשמור רשומים מדויקים בכתב כמעקב אחר תוצאות הדבקה אפשרית.
 • יש לדווח על כל אירוע חריג ו"כמעט תאונה", לממונה בטיחות הביולוגית. מקורות לקריאה נוספת:
  • בטיחות במעבדות ביולוגיות - מאת ד"ר איתן ישראלי
  • Federal register Rules and Regulation - Department of labor - occupational safety and health administration - NIH, USA.