היחידה לבטיחות | אוניברסיטת בר אילן

גיהות תעסוקתית

גהות תעסוקתית

"גיהות תעסוקתית" הוא מקצוע העוסק במניעת מחלות הקשורות למקום העבודה.
הגיהות התעסוקתית מטפלת בגורמי הסיכון במקום העבודה אשר עלולים לגרום למחלה, לבריאות לקויה או לאי נוחות וחוסר יעילות בעובדה.

את גורמי הסיכון נוהגים לסווג למספר קבוצות:

 גורמים כימיים (ממיסים, מתכות, חומצות, בסיסים)
גורמים פיזיקליים (כגון: רעש, ויברציות)
גורמים ביולוגיים (כגון: חיידקים, פטריות, וירוסים)
גורמים ארגונומיים (כגון: תנועות חוזרות, ארגון לקוי של עמדת העבודה)
גורמים פסיכו-חברתיים (כגון: לחץ בעובדה)

הטיפול בבעיות של גיהות תעסוקתית:

להתמודדות עם כל אחד מהסיכונים נדרשת מומחיות בתחום הסיכון.
הגיהותנים ("היגייניסטים") מטפלים בסיכונים במקום העבודה במספר שלבים:

 הכרת גורמי הסיכון הסביבתיים בסביבת העבודה
הערכת הסיכונים
מניעה

שלב ההכרה - איתור הסיכון הפוטנציאלי מתחיל בביקור של גיהותן במקום, לצורך ניתוח התהליכים השונים, זיהוי החומרים הנפלטים מכל תהלים ותיעוד השיטות לביצוע העבודה
שלב ההערכה - נערכות בדיקות סביבתיות על פי תוכנית. בבדיקות נמדדות הרמות של גורמי הסיכון במקום העבודה (לדוגמא: מדידת ריכוזי החומרים באוויר, כאש מדובר בחומרים כימיים ), ונערכת השוואה בין הרמות שנמדדו לרמות המותרות לחשיפה לחומר.
שלב הבקרה והמניעה - מתבסס על תוצאות הבדיקות, אך לא רק עליהן. המפעל/העובד מקבלים המלצות לפעולות אשר עשויות למנוע את הסכנה שעובד ילקה במחלת מקצוע בעקבות חשיפה לסיכון.
ניטור סביבתי - בדיקות סביבתיות-תעסוקתיות
הבדיקות הסביבתיות הן שלב הכרחי, אם לא בלעדי, לצורך הערכת הסיכון הממשי שאליו נחשפים העובדים. את תוצאות הבדיקות משווים לערכי החשיפה המותרים – במקרים של חריגה מהתקן, כשהנתונים מצביעים על מצב של סיכון ועל צורך בביצוע פעולות מתקנות במקום העבודה.
ניטור ביולוגי - בדיקות רפואיות-תעסוקתיות
ניטור ביולוגי של העובדים מהווה שלמה לניטור הסביבתי. הבדיקות הרפואיות לעובדים נועדו למנוע, מוקדם ככל האפשר, התפתחות מחלות שונות בעקבות החשיפה לסיכונים במקום העבודה. בניטור ביולוגי נבדקות רמות של חומרים במערכות הגוף (בדם, בשתן ועוד). את הרמות הללו משווים לערכים שונים המהווים סף אזהרה.
יתרונו של הניטור הביולוגי הוא האפשרות לזהות אפשרות לחשיפה בדרך נוספת, שאיננה נשימתית.
(מחוברת הוצאת המוסד לבטיחות ולגיהות: ( בטיחות וגיהות בתעשייה )