היחידה לבטיחות | אוניברסיטת בר אילן

בטיחות אש

בטיחות אש הינה שילוב מאוזן ומיטבי של גישת המניעה ושל גישת ההגנה מפני אש מערך כיבוי אש באוניברסיטת בר אילן מטופל על ידי מחלקת הבטיחות, באחריות ממונה כיבוי אש, מר בועז מורי. התפרצות של שריפה עלולה להתרחש בקמפוס מסיבות רבות כאשר העיקריות שבהן הן:

• מאות מעבדות העוסקות במחקר. פעילות מחקרית זו טומנת בחובה מערך סיכונים לאש.

• אחזקת חומרים דליקים, שימוש באש גלויה למחקרים, שימוש באנרגיות חום ושילוב של מטעני אש מהווים סיכון משמעותי לשריפה.

• עבודות קבלנים חיצוניים בשיפוצי מתחמים תוך עבודה באש גלויה מהווים אף הם סכנה להתפרצות אש.

•באוניברסיטה בתי מלאכה ומחסנים לאחסון ציוד, המהווים מוקד סיכון אפשרי להתפתחות שריפה.

• התכסית של קמפוס בר אילן כוללת למעלה מ-70 מבנים שחלקם נבנה לפני עשרות שנים ומצריכים טיפול ובקרה הולמים הן לגבי מערכות החשמל והן לגבי החומרים הנמצאים בהם.

• נזקי טבע כגון שטפון, נפילת עצים, מכות ברק ואחרות, עלולים לגרום להתפרצות שריפה.

הגורם האנושי הינו משמעותי הן במניעה והן בטיפול באירוע השריפה. מערך בטיחות האש בקמפוס מטפל בכלל גורמי הסיכון, תוך ביצוע תוכניות עבודה באמצעות חברות חיצוניות, בכדי להביא למזעור נזקי שריפה. השילוב של המניעה וההגנה, תוך מתן טיפול באמצעים והדרכה, הינו השילוב הרצוי והמומלץ לטיפול בגורמי סיכון אלה. בהיבט המניעה פועלת מחלקת הבטיחות במספר שלבים החל משלב ניהול הסיכונים ובניית תוכנית בטיחות, דרך ההכשרות, ההדרכות, הנהלים ועד לאימון ותרגול מערכי חירום בקמפוס עד רמת האדם הבודד, קרי עובד המעבדה, עובד האוניברסיטה והסטודנט.