היחידה לבטיחות | אוניברסיטת בר אילן
בטיחות כללית < עבודה בגובה ,עבודה במקום מוקף,עבודה בחום

עבודה בגובה ,עבודה במקום מוקף,עבודה בחום

עבודה בגובה ,עבודה במקום מוקף, עבודה בחום - לאנשי אחזקה, בתי- מלאכה, ולקבלנים.