היחידה לבטיחות | אוניברסיטת בר אילן
בטיחות כללית > הדרכות

סוגי הדרכות בבטיחות

סוגי הדרכות

הדרכת עובד חדש
הכשרת נאמני בטיחות
הכשרת (הסמכת) עובדים בעבודה בגובה
ריענון למפעילים בהפעלת מלגזה
בטיחות לעובדי ניקיון
בטיחות בעבודה לפי עיסוק (הדרכת עובדים בבתי המלאכה,
מחסנים, דפוס ,אחזקה ,הנדסה אלקטרו-מכנית וכו').
בטיחות בעבודה בחשמל
תרגול בכיבוי אש
תעוד הדרכות
פנקס הדרכה (רישום ומעקב)