היחידה לבטיחות | אוניברסיטת בר אילן
בטיחות כללית > תאונות עבודה ומחלות מקצוע (משלח –יד )

תאונות עבודה ומחלות מקצוע (משלח –יד )

תאונת עבודה

תאונה שאירעה לעובד תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו אצל מעבידו או מטעמו.
• נוהל תאונות עבודה- הוראת הנהלה 05-017
• מילוי טופס דיווח על תאונת עבודה בהיעדרות של העובד
מעל 3 ימי עבודה ושליחה למפקח עבודה אזורי , ראה טופס בקישור באתר במיקום – טפסים. מחלת מקצוע

מחלת מקצוע

היא מחלה, שהעובד חלה בה עקב עבודתו או עיסוקו, בהיותו חשוף לגורמים מזיקים (כימיים, פיזיקלים, ביולוגים, וכו'). מחלת מקצוע היא תוצאה של חשיפה חוזרת לגורם המזיק לאורך זמן
• מילוי טופס דיווח על מחלת מחלת מקצוע למפקח עבודה אזורי ראה טופס בקישור באתר במיקום – טפסים.
פקודת התאונות ומחלות משלח –יד (הודעה), 1945 – 1
מחלות תעסוקתיות ומניעתן