היחידה לבטיחות | אוניברסיטת בר אילן

חירום

בכל מקרה של תאונה/תקלה בטיחותית דווח מיד למנהל העבודה ולממונה הבטיחות. חובה לדווח גם על אירוע שטופל והסתיים. יש לדווח מיד לטלפון חירום 7777.
הזעקת חירום והצלה חוץ אוניברסיטאיים, לפי הצורך תעשה על ידי מוקד הביטחון.
במקביל, יישלחו אנשים לשער הראשי לשם קבלת גופי סיוע החירום והכוונתם למוקד האירוע.

כוויות
א. כוויות קלות שנגרמו מחום - יש לשטוף במים קרים או לטבול את המקום הפגוע במי קרח.
ב. כוויות כימיות – הסר ביגוד/נעליים מזוהמות. יש לשטוף את המקום 15 דקות במים זורמים. בחשיפה לחומצה HF ישנו תכשיר לטיפול בכוויות אלו הנקרא Hexafluorine וכן ג'ל סידן גלוקונאט (לעור בלבד).
* להקלה ולטיפול בכוויות כימיות שונות קיים מוצר בשם דיפוטרין אשר יעיל בטיפול מעל 700 חומרים שונים.
דליקה
דליקה יש לנקוט בפעולות הבאות:
א. דליקה קטנה (מתרחשת בכוס/בקבוק) - יש לכבותה ע"י כיסוי הפתח בגוף לא דליק.
ב. בדליקות גדולות - השתמש במטפי הכיבוי הנמצאים במעבדה
ג. דליקות של מתכות פעילות (נתרן, מגנזיום וכו') - כבה באמצעות חול בלבד או מטף המתאים למתכות קלות.
ד. במקרה של דליקה רצינית - יש לסגור את מתגי החשמל הראשיים וברז גז!
ה. ברוב השריפות אין להשתמש במים לכיבוי ואין לשפוך נוזל בוער לכיור.
ו. אדם בוער יש לכבות ע"י מקלחת חירום או שמיכה לכיבוי אדם בוער.
שפך
ייספג באמצעי סופג אשר ייאסף לאחר מכן לשקית/דלי ויפונה כפסולת מזוהמת. במידת הצורך יבוצע חיטוי המקום.
שפך רדיואקטיבי - הזעק מיד את ממונה בטיחות רדיואקטיבית.
שפך עם גורמים ביולוגים - במהלך הפעולה חובה לעטות כפפות, ויש להימנע ממגע ישיר של הידיים בנתז המחוטא.
- יש לכסות מיד במגבת נייר או כל חומר סופג אחר.
- פזר חומר חיטוי סביב אזור הנתז ולאחר מכן על גבי החומר הסופג למשך 10 דקות. [ חומר החיטוי המומלץ לכך: תמיסת היפוכלוריט בריכוז כלור חופשי של 0.5% ]
- תערובת הנתז עם החומר המחטא תנוקה בחומר סופג ותיאסף לתוך מיכל פסולת מזוהמת.
- את שטח הפנים יש לנגב שנית בחומר החיטוי.
פגיעה בעיניים
פגיעה בעיניים: יש לשטוף היטב במשך זמן רב כ- 15 דקות באמצעות משטפת העיניים.
חתכים ודקירות
דקירות מחט או פצעי דקירה אחרים, חתכים שריטות או זיהום עורי ע"י נתזים או שפכים של חומר מזוהם יישטפו באופן יסודי במים וסבון ויחוטאו בחומר חיטוי (תמיסת יוד). יש לעודד דימום מהפצעים.
חתך מזכוכית - יש לרחוץ היטב במים. אם קיימת זרימת דם רצינית, יש להפעיל לחץ בעזרת תחבושת סטרילית על מקום החתך ולפנות את הנפגע לחדר מיון בבית חולים קרוב בהתאם להמלצת חובש המוזעק למקום. זכוכית שבורה ורסיסים יאספו באמצעות מברשת ויעה.
ריחות
בעת הופעת ריחות -
א. פתח מייד את כל החלונות לאוורור.
ב. נסה לאתר את מקור הריח (ברזי גז, פתחי ביוב, בקבוקים פתוחים וכו').
ג. עזוב את המעבדה ודא שלא נשאר איש במעבדה.
ד. דווח למוקד חירום 7777.