היחידה לבטיחות | אוניברסיטת בר אילן
בטיחות כללית > ציוד המחייב בדיקת בודק מוסמך

ציוד המחייב בדיקת בודק מוסמך

הציוד הרשום מטה מחויב עפ"י החוק בבדיקה תקופתית של בודק מוסמך, (לפי פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 פרק ג' –בטיחות).

• מעלית/מעלון
• מתקני לחץ (אוטוקלב/דוד קיטור, קולט קיטור, קולט אויר(קומפרסור)
• מתקני הרמה (מלגזה, מונורייל, עגורן, מלגזון, במת הרמה וכו')
• אביזרי הרמה (שרשרת, חבל, כבל, מענב ,שקל וכו')

• רוכש/משתמש באחד מהציודים הנ"ל (חדש/ישן/ לאחר תיקון מהותי), לא יכניס לשימוש באוניברסיטה, ללא בדיקה יסודית של בודק מוסמך