היחידה לבטיחות | אוניברסיטת בר אילן

בטיחות חומ"ס

פעילות יחידת הבטיחות ככלל ובטיחות חומ"ס הינה במטרה ליצור סביבת עבודה ולימוד בטוחה באוניברסיטה ונגזרת מהוראת החוק והתקנות בתחום הבטיחות והגיהות בעבודה.
אופי העבודה ותחומי המחקר שונים ממעבדה אחת לחברתה, מכתיבים דפוסי עבודה שונים בכל מעבדה וכן שיקולי בטיחות שונים.

כל עובד מעבדה צריך להיערך לתהליכים אותם הוא מבצע. הבטיחות כחלק מתכנון העבודה הינו הערכת סיכונים והערכות בהתאם למצבים קיצוניים ותקלות אפשריים (כגון: הפסקת חשמל, הפסקת מי קירור).
להלן דוגמאות לשאלות שיש להעלות כחלק מתהליך תכנון העבודה והערכת הסיכונים:
- האם כלי העבודה מתאים למשימה? האם הציוד תקין?
- האם קיים סיכון של התפרצות בלתי נשלטת? (אש, חום, התפוצצות, שפך וכו')
- בעת התפרצות, האם בידי האמצעים להתמודדות? אלו אמצעים והיכן הם ממוקמים?
- מהם הסיכונים בחשיפה לחומרים בתהליך?
- האם האחסון הוא בהתאם לכללים ולתכונות החומר?
סקירה זו יש לבצע לכל תהליך, ולתהליך אשר נערכו בו שינויים מהותיים.