היחידה לבטיחות | אוניברסיטת בר אילן
בטיחות חומ"ס > חומרים קריאוגנים

חומרים קריאוגנים

חומר קריאוגני מוגדר כגזים בעלי נקודת רתיחה נמוכה מ-(73-°C) שנדחסו למצב נוזלי. לדוגמא, חנקן נוזלי (196-°C) והליום נוזלי ( 269-°C). סיכונים:

• נוזלים קריאוגנים אומנם אינם רעילים או דליקים אך התפשטותם בחדר סגור עלולה לגרום להקטנת אחוז החמצן בחדר.
• נוזל קריאוגני במגע עם רקמות הגוף עלולים לגרום לכווית קור.
• מגע של חלק גוף עם פריט קר מאד עלול לגרום להדבקה.
• קירור של רכיבי ציוד מסוימים, עלול לגרום להיחלשותם ולשבירתם.

הנוזל הקריאוגני נמצא בתוך המיכל במצב רתיחה ומשחרר גז. על מנת למנוע פיצוץ בגלל הלחץ הפנימי, חייב להיות מסלול קבוע ופנוי לשיחרור הגז מהמיכל - שחרור עודף לחץ (שסתום בטחון) ודיסקיות פריצה (המשתחררות במקרה ששסתום הלחץ חסום).

הנחיות בטיחות:

1. שימוש בציוד מגן אישי הכולל: כפפות חום/קור, משקפי מגן, חלוק רכוס בעל שרוולים ארוכים, נעליים סגורות.
2. יש להקפיד בעת חיבור צינור האספקה ובעת השימוש כי ידית הברז מופנית כלפי מעלה ללא חשש להדבקה לגוף המכל בעת זרימת הנוזל (אשר יוביל לחוסר יכולת סגירת הברז בתום השימוש).
3. מילוי ושינוע נוזל קריאוגני יעשה אך ורק בכלי ייעודי מתאים לנוזלים קריאוגניים.
4. יש להימנע מפגיעה פיזית במכל נוזל קריאוגני העלול להחלישו.
5. אין להשאיר מיכל מלא נוזל קריאוגני ללא השגחה.
6. יש לאבטח את המיכל הקריאוגני מפני נפילה.
7. שינוע נוזל קריאוגני יעשה בכלי נשיאה בטיחותי.