היחידה לבטיחות | אוניברסיטת בר אילן
בטיחות חומ"ס > הנחיות בטיחות

הנחיות בטיחות

 • הכניסה למעבדה והעבודה בה תהינה באישור גורם מוסמך בלבד ותחת השגחתו.

 • אכילה ושתייה במעבדה מגבירים במידה רבה את סכנת החשיפה לרעלים - אין לאכול או לשתות במעבדה.
 • העישון בתחום בניני המעבדות אסור עקב סכנת התלקחות של אדי כימיקלים (בעקר ממסים).
 • אין לשמור דברי מאכל במקרר במעבדה. דברי מאכל – במקרר בחדר האוכל בלבד.
 • אסור לעבוד במעבדות לבד!
 • יש לנקוט באמצעי בטיחות מתאימים בעת עבודה עם ציוד מיוחד (כפפות בידוד בעבודה עם חום גבוה, להרחיק ציוד מתכתי מקרבת מגנט רב עצמה וכו').
 • 7. אין להשליך פיפטות, כלי זכוכית שבורים, מחטים או כל חפץ אחר, העלול לגרום לפציעה, לפח האשפה. יש לפנותם למכלי הפלסטיק הקשיחים הייעודיים למטרה זו. מחטים ומזרקים להם מחובר מחט יפונו בכלי קשיח נפרד ומסומן כפסולת מחטים.
  8. בכל מקרה בו עובד ונמצא במעבדה לפני השעה 7:00 בבוקר או אחרי השעה 20:00 ידווח על כך לביטחון מבעוד מועד בטלפון 7171וכן לוודא נוכחות אדם נוסף בסביבה.
  9. אזורים בעלי סיכון גבוה (אזור רדיואקטיבי, אזורי שימוש בחומר פתוגני וכד') יופעלו בהתאם להוראות בטיחות מיוחדות ויסומנו בהתאם.
  10. יש לבצע את כל פעולות הניסוי תוך הקפדה על אי יצירת אירוסולים.
  11. דלתות וחלונות המעבדה יהיו סגורים בשגרה.
  12. יש לרחוץ ידיים היטב במים וסבון לפני עזיבת המעבדה.
  13. נשים בהריון – קיימת חובת יידוע מנהל המעבדה בדבר הריון בעבודה במעבדה תוך 10 ימים. יש לשים לב כי ישנם חומרים אשר אסורים לעבודה בזמן הריון והנקה. [תקנות עבודת נשים (עבודות אסורות, עבודות מוגבלות ועבודות מסוכנות) התשס"א 2000].
  14. חובה על עובדי המעבדה לוודא כי אנשים אחרים הנכנסים אליה לצורך עבודתם כגון עובדי ניקיון, שרברבים, טכנאים וכיו"ב לא ייחשפו לגורמים מזיקים. יש להתריע בפני אנשים אלו על סיכונים צפויים ולסייע להם לבצע את משימתם בבטחה.
  15. בכל מקרה של תאונה במעבדה יש, במקביל לטפול בה, להתקשר למוקד הביטחון (טל' חירום 7777) ולמסור את מיקומו המדויק של האירוע, פרטי האירוע, מס' הנפגעים ומצבם והעזרה הדרושה. דיווח קצר ועניני הנמסר בקור רוח יאפשר למוקדן הביטחון להבין את המתרחש להעביר את המידע ולפעול להגשת הסיוע המתאים, במהירות וביעילות.

  1. האחריות על בטיחות האורחים במעבדה מוטלת על המזמין.
  2. חובה על האורחים לציית לכל הוראות הבטיחות המתייחסות למתקן - ציוד מגן יעטה גם האורח.
  3. לא יושאר אורח לבדו: בכל עת ילווה על ידי עובד שמונה לשם כך.
  4. יש לתאם מראש כל סיור במעבדה עם האחראי וצוות המעבדה, תוך אספקת המידע הבטיחותי המתאים.
  5. אורחים עובדים - קבלנים, צוותי בניין, הקמה ושיפוץ, עובדים חיצוניים, עובדי ניקיון ותחזוקה, גננים - כל אלה כפופים להוראות הנ"ל ויש ליידעם ולוודא ביצוע הדרכה בנושאי "בטיחות כללית".

  • חלוק מעבדה 100% כותנה.
  • משקפי מגן.
  • כפפות (על פי סוג העבודה).
  • ציוד נוסף ייעודי על פי סוגי עבודה בסיכון גבוהה.
  1. יש ללבוש חלוק מכופתר בכל עת בתחום המעבדה. אין לצאת בחלוקים לאזורים הנמצאים מחוץ לתחומי המעבדה. אין לקפל את שרוולי החלוק.
  2. חובה להשתמש בכפפות מגן ולעטות את הכפפות מעל קצה שרוול החלוק. ניתן להיעזר בטבלאות תאימות של כפפות לבדיקת סוג הכפפה המתאים לעבודה (לדוגמא - http://ppe.ansell.com.au/chemical-glove-guide)
  3. חובה להרכיב משקפי מגן בעת העבודה במעבדה, גם לבעלי משקפי ראיה.
  4. אין להשתמש בעדשות מגע בתחומי המעבדה.
  5. חובה לנעול נעליים סגורות.
  6. שיער ארוך ייאסף בעת העבודה במעבדה.

  עבודה עם חומרים
  1.    יש לשמור על מרחק סביר בין כימיקלים לבין גורמי סיכון (כגון: מקורות חום, מקורות חשמל חשופים, מקורות תנודה, מערכות עבודה מסוכנות, אש גלויה, היווצרות גיצים).
  2.    כל מעבדה תחזיק רשימה מעודכנת המכילה את כל הכימיקלים המוחזקים במעבדה זו.
  3.    על כל החומרים והתמיסות להיות מסומנים באופן ברור ומפורט: תכולה, שם המכין. לא יימצא חומר ללא אמצעי זיהוי.
  4.    בטרם השימוש בחומר מוטלת חובה על המשתמש להכיר את תכונות החומר, את הסיכונים העלולים לנבוע ממנו, הנחיות בנוגע לאחסונו ואת הצעדים שיש לנקוט במקרה של תקלה בעבודה בו. פרטים נוספים נתן למצוא בגיליון בטיחות לחומר (MSDS). תיאור תמציתי של פרטים אלו מופיע על תווית היצרן. פרטים נוספים נתן למצוא סיווג חומרים. יעוץ והדרכה יינתנו ע"י ממונה הבטיחות הכימית. לפני  כל ניסוי: וודא הימצאות אמצעי נטרול/חיטוי זמינים מתאימים בכמות מספקת וידיעת דרכי הטיפול הדרושים למקרה חירום.
  5.    אין לטעום שום חומר הנמצא במעבדה
  6.    אין להשתמש בפה לשאיבת נוזלים בכלל ובפרט בשימוש בפיפטות. פיפטציה תתבצע בעזרת אמצעים ידניים/מכניים מתאימים.
  7.    אין להריח ישירות שום חומר כימי. הרחת חומרים תתבצע ע"י נפנוף אדי החומר באמצעות כף היד לכיוון האף.
  8.    בכל הכרוך בעבודה בחומרים נדיפים, חומצות/בסיסים מרוכזים או כל חומר אחר הדורש זאת, יש להקפיד על עבודה במנדף בלבד.
  9.    בעת מיהול חומצות או בסיסים יש להוסיף את החומר למים ולא להפך.
  10.    יש לטפל בשאריות חומרים - מייד לאחר ניסוי. בתום העבודה  שטוף כלים משאריות החומרים.
  11.    אין לשפוך ממיסים, כימיקלים או כל חומר מסוכן אחר לכיור או לפח האשפה. את הפסולת יש לפנות אך ורק למכלים הייעודיים (ראה פרק פסולת כימית/ביולוגית).
  12.    העברת כלי המכיל חומר מסוכן  מחוץ למעבדה תיעשה רק בתוך כלי נושא בלתי שביר המשמש כמעצרה.
  13.    מכלים גדולים וכן בקבוקים המכילים חומרים מאכלים (חומצות, בסיסים) יש להחזיק נמוך ככל שניתן (אך לא על הרצפה!).
  14.    יש לבצע מעקב קבוע אחר ממסים אתריים לבדיקת נוכחות פראוקסידים (ראה נוהל עבודה עם ממיסים אתריים) ולטפל בהם, במידה ואלו נתגלו
  15.    שימוש באש גלויה וחום: יעשה אך ורק בהשגחת אדם מנוסה ורק לאחר שננקטו אמצעי הזהירות הדרושים (הרחקת חומרים דליקים או אדיהם מהסביבה, מטף בהישג יד).
  16.    כל חומר מצוי באחריותו של מזמינו.
  17.    אין להחזיק במעבדה כימיקלים בכמות העולה על הנדרש לצורך קיום העבודה השוטפת. אגירת כימיקלים מהווה סכנה חמורה למעבדה ולבנין כולו.
  18.    יש לאחסן את הכימיקלים השונים מופרדים אלו מאלו על פי קבוצות סיכון באופן אשר יימנע מגע בין חומרים העלולים להגיב ביניהם באופן מסוכן. הפרדות עיקריות שיש לבצע הן: בין חומצות חזקות ובסיסים חזקים, בין חומצות חזקות וממסים אורגניים, בין מחמצנים וחומרים דליקים, בין חומצות ומתכות, בין חומרים העלולים להגיב בניהם לתת גז רעיל. ניתן למצוא טבלאות בנושא תאימות באחסון (לדוגמא - https://www.case.edu/ehs/ChemSafety/compatComplex.pdf)
  19.    סמן במדבקה מיוחדת כל מכל אשר מכיל מתכת פעילה המשמשת לייבוש ממסים.
  20.    צמצם ככל האפשר נפחי כלים שבתוכם מצויים חומרים מסוכנים.
  21.    לא ייעשה כל טיפול בחומר בלתי מזוהה, אלא בתיאום עם ממונה  פינוי חומ"ס.
  22. נא לשים לב לנהלים מיוחדים

  1.    יש לנקוט באמצעי בטיחות מתאימים בעת עבודה עם ציוד מיוחד (כפפות בידוד - בעבודה עם חום גבוה, הרחקת ציוד מתכתי מקרבת מגנט רב עצמה וכו').
  2.    השימוש במכשירים יותר רק לאחר קבלת הדרכה מאדם המוסמך לכך, ובאישור האחראי במעבדה.
  3.    יש לוודא לפני שימוש במכשיר/מתקן (כגון: אוטוקלאבים, קולטי קיטור, דודי קיטור, קולטי אויר (קומפרסורים), מתקני הרמה ואביזרי הרמה) שיש תווית בדיקת בודק מוסמך בר-תוקף על המכשיר/מתקן כמתחייב בחוק.
  4.    מכשיר/מתקן שאינו תקין יסומן עם תווית "אסור השימוש" במכשיר/ מתקן.
  5.    בשימוש במשאבות מים לבצוע תהליכי נידוף בלחץ מופחת (ואקום) יש לקרר היטב הן את הכלי הקולט את אדי הממס המעובים. בנוסף, יש לפנות את הכלי הקולט בתום השימוש.

  1.    יש לעבוד בזהירות עם כלי זכוכית. בעת החדרת כלי זכוכית לפקק (שעם או זכוכית), רצוי לשמן את הצינור עם מעט גליצרין ולהחזיק הן את כלי הזכוכית והן את הפקק בעזרת מגבת/חלוק - בכדי למנוע פציעה של היד.
  2.    יש לבדוק את שלמות כלי הזכוכית שבשימוש במעבדה.
  3.    אין להשתמש בכלי זכוכית בעלי שוליים חדים / שבורים/ פגומים.
  4.    יש צורך בהגנה טובה של העיניים והידיים בזמן הטיפול בכלי זכוכית.
  5.    כלי זכוכית וציוד זכוכית שבורים או מזוהמים יש לאחסן בדלי פסולת מיוחד העשוי לכך.
  6.    אסור  לזרוק כלי זכוכית לפח הכללי - הרגיל.
  7.    פינוי בקבוקים יעשה על די פתיחה ונידוף החומרים טרם הנחת הבקבוק לפינוי ע"י עובדי הניקיון.

  הנחיות בטיחות
  1. על כל עובד מעבדה להכיר את אמצעי הבטיחות במעבדה ובבניין, את מיקומם ואת אופן השימוש בהם. אמצעים אלו כוללים: ארונית בטיחות ובה גם ציוד עזרה ראשונה, מטפים לכבוי אש, דליי חול/וורמקוליט, מקלחת חירום, משטפת עיניים, שמיכה לכיבוי אדם בוער,ארון חירום, ברזי גז ראשיים. כמו-כן יש להכיר את דרכי המילוט מן הבניין למקרה חירום.
  2. יש לוודא קיום ותקינות ציוד חירום (ארון עזרה ראשונה, מטפים לכיבוי אש, דלי חול, ברז לשטיפת עיניים, מקלחת חירום), מעברים ודרכי מילוט פנויים.
  3. כל סטודנט/עובד מחקר וכן אורחים וצוותים חיצוניים יעברו הדרכה בנהלי הבטיחות הקשורים למעבדה בטרם כניסה לעבודה במעבדה, הנ"ל יוחתמו כי כל הכללים ידועים להם וברורים.
  4. על כל עובד במעבדה לדעת להשתמש מעשית בכל ציוד החירום העומד לרשותו.